NMR-lösningar och NMR-provrör

NMR-spektroskopi (engelska: Nuclear Magnetic Resonance) är en analytisk kemiteknik som används i kvalitetskontroller och forskningssammanhang för att bestämma ett provs innehåll och renhet såväl som dess molekylstruktur.

Hitta NMR-provrör och NMR-lösningar som du behöver för att förverkliga denna teknik

NMR-provrör

Stort urval av NMR-provrör för alla applikationer

NMR-lösningsmedel

Komplett sortiment av 36 olika deuteriumanrikade lösningsmedel i olika förpackningar som t.ex. ampuller och glasflaskor om 10, 25, 100 och 500 ml