Organisk syntes med Thermo Scientific chemicals

Här hittar du föreningar för varje steg i ditt arbetsflöde för organisk syntes, bland annat ett stort utbud av kemikalier, katalyter och reagenser från Thermo Scientific™ chemicals som hjälper dig i din forskning med:

  • Lämpliga startmaterial
  • Ökad avkastning
  • Högre uppskalning

Oavsett om du genomför strukturell analys och bekräftelse genom NMR eller använder kvalitativa tekniker hjälper dig våra produkter att slutföra ditt arbetsflöde för syntes. Skrolla genom ett urval av produkter nedan eller upptäck hela vårt sortiment med hjälp av sökfältet.

Key Named Reaction Poster request

Byggblock

Vi har mer än 20 000 byggblock. Här hittar du ett litet urval populära borsyror och estrar.

Organiska reagenser

Vi har ett omfattande sortiment av funktionella och syntetiska reagenser, bland annat luft- och fuktkänsliga produkter i innovativ AcroSeal™-förpackning.

Organometallföreningar

Stort utbud av organometallföreningar, inkl. Grignard-reagenser, organolitium- och organozinkföreningar, med olika koncentration, renhet och förpackningstorlek.

Katalysatorer

Vi erbjuder ett stort utbud av katalyter, bland annat föreningar med ädelmetaller och homogena katalyter i olika renhetsgrad och koncentrationer.

Väsentliga kemikalier

Ett komplett utbud av väsentliga kemikalier – från lösningsmedel till torkmedel, syror och baser som bidrar till skapa den perfekta miljön och ger högsta avkastning.

Extraktionsprodukter

Vi har alla extraktionsprodukter som du behöver, från lösningsmedel, till kiseldioxid och aluminiumoxid.

Analysprodukter

För IR-, UV- och NMR-spektroskopi erbjuder vi ett brett sortiment av deuteriumanrikade produkter i förpackningsstorlekar, renhetsgrader, standarder och stabilisatorer som passar dina behov.