pH-mätningar

pH-mätningar med hjälp av pH-mätare kan bli korrekta och exakta endast när man använder rätt buffert för instrumentet. Beroende på instrumentet och pH-mätintervallet kan man behöva olika buffertlösningar och olika temperaturer. Oavsett vilka behov du har, kan vi leverera en pH-buffertlösning som passar.

Ett flertal förbättringar har gjorts i pH-buffertsortimentet:

  • Färgade lösningar för enkel identifiering av rätt lösning
  • pH-buffertlösningar i påsar, för säkerställande av en ”färsk” lösning vid varje mättillfälle
  • pH-buffertlösningar uppmätta vid 25 grader Celsius för dina temperaturkrav (temperaturavvikelsetabell fortfarande tillgänglig)

Produktkategorier

pH-buffert i påsar

Rätt buffertvärde i fickformat. Idealiskt för exakt kalibrering av pH-mätare! Buffertar, tillverkade av ackrediterad ISO 17034-leverantör, garanterad fräschhet, enkel användning, tillförlitligt och exakt, spårbart enligt NIST

pH-buffert vid 20 °C

Komplett utbud av pH-buffertlösningar tillverkade av en ackrediterad ISO 17034-leverantör, spårbarhet enligt NIST, finns i ett stort antal format och förpackningar från 100ml till 20l

pH-buffert vid 25 °C överensstämmande med Ph. EUR.

Ett mycket stort buffertsortiment kontrollerat vid 25°C, som lämpar sig överallt där mycket exakta mätningar krävs

Färgade pH-buffertlösningar

Enkel identifiering av dina pH-lösningar med en särskild färg: en enorm fördel då man vill undvika kalibreringsmisstag

pH-buffertar, sekundära standarder

Ett mycket stort och exakt buffertsortiment, spårbart enligt NIST, DIN 19266 och IUPAC

pH-testremsor

Behöver du snabb information om pH-området för en lösning? pH-remsor är snabba och enkla att använda.

Lösningar för rengöring och underhåll

Lösningar för rengöring och förvaring av pH-elektroder

Vanliga frågor

Du behöver en pH-elektrod och minst två pH-buffertar, en på pH 7, en på pH 4 eller 10. Tillbehör som förlänger livet på elektroden: förvaringslösning, blötläggningsflaskor och rengöringslösning.

Det finns två sätt att testa för pH:
1. pH-remsor eller indikatorpapper
2. pH-mätare och elektroder

Om du vill mäta pH ute i fält och transportera pH-mätaren mellan platserna, måste du använda ett batteri. Om mätaren inte skall flyttas runt, som på ett laboratorium, väljer man en bänkmodell.

Den bästa lösningen för förvaring är 4 M KCL. pH 4 buffert, pH 7 buffert eller kranvatten fungerar också som förvaringslösning. Se upp: förvara aldrig elektroden i destillerat vatten.

Vi rekommenderar att du kalibrerar den varje gång du använder den, eller efter varje användningsomgång.

Ja. Det finns två huvudsakliga fördelar med att långsamt röra om eller försiktigt blanda provet under en pH-mätning. Dels ger det ökade flödet av provet tvärs över elektroden en kortare responstid. Dels blandas lösningen homogent så att det inte finns områden med ökat eller minskat pH.

Preparera provet genom att kombinera 5 g av ett jordprov med 5 g destillerat vatten. Blanda väl och låt vila i 10 minuter. Sätt i sonden försiktigt så att känselkroppen är i jorden och förgreningen i supernatanten. Låt avläsningen stabilisera sig.

Det enda sättet att mäta pH i en gas är att lösa upp den i destillerat vatten och sedan mäta blandningen.

  • ISO 17034-2016 för leverantörer betyder att alla buffertar produceras och testas av sakkunnig, vilket gör att du helt kan förlita dig på kvaliteten hos dessa produkter.
  • Ackrediteringen bygger på att det finns ett kompetent testlaboratorium, där det skall finnas kvalificerad personal, och där varje enskild analys som genomförs skall uppfylla specifika kriterier.
  • All instrumentering som används kontrolleras regelbundet av officiellt auktoriserade kalibreringslaboratorier.
  • Alla relevanta parametrar som används i mätning (vikt och T°) uppfyller nationella och internationella standarder.
  • Allmänna fordringar avseende kompetens och kontinuerlig drift av referensmaterialproduktion.
  • Alla metoder som tillverkaren använder för att certifiera sina standarder måste valideras och granskas.

Dokumentation

Ytterligare resurs

Elektrokemi

Söker du också efter en ny pH-mätare? Ta en titt på erbjudandet här: