Standarder för fysiska egenskaper

Många olika intervall för fysiska mätningar: viskositetsstandarder, smältpunktsstandarder, densitetsstandarder, standarder för brytningsindex och Brix-standarder finns tillgängliga.

I alla typer av branscher är viktiga drivkrafter bland annat ökad kapacitet för instrumentella tekniker i ppb-, ppt-områdena och krav på att resultaten ska kunna verifieras och spåras. Med beredda standarder och referensmaterial kan du lita på analysresultat och slipper besväret med att tillverka och validera dem i laboratoriet.

Produktkategorier

Viskositetsstandarder

Utbudet av viskositetsstandarder används för kalibrering, kontroll, verifiering, kvalificering eller metodvalidering av kinematiska och dynamiska viskositetsmätinstrument

Densitetsstandarder

Ett komplett och exakt sortiment med smältpunktsstandarder för kalibrering av din utrustning med noggrannhet och reproducerbarhet

Smältpunktsstandarder

Ett komplett och exakt sortiment med smältpunktsstandarder för kalibrering av din utrustning med noggrannhet och reproducerbarhet

Standarder för brytningsindex

Ett av marknadens största sortiment för kalibrering av refraktometrar

Dokumentation

Ytterligare resurs

Referensmaterial

Se ytterligare referensmaterial