Policy för behandling av personuppgifter för kommersiella ändamål från Avantor

Senast uppdaterad: 30 mars 2023

Din integritet är viktig för dig och därför även för Avantor. Denna policy för behandling av personuppgifter för kommersiella ändamål, nedan kallad integritetspolicy, omfattar följande tre viktiga informationsområden:

 1. Hur Avantor får tillgång till dina personuppgifter.
 2. Vilka personuppgifter Avantor samlar in från dig genom att interagera med dig eller genom vår marknadsföring av produkter och tjänster till dig, direkt eller via våra anknutna företag.
 3. Hur vi använder dina personuppgifter.

Avantor, Inc. och alla dess anknutna organisationer kallas i denna integritetspolicy för "Avantor" eller även för "vi", "oss" eller "vår". Vi kan nämna ett visst dotterbolag vid namn, men om vi inte gör det, gäller denna integritetspolicy för alla Avantors dotterbolag. Begreppet "personuppgifter" används i denna integritetspolicy för att hänvisa till all information som kan användas, enskilt eller i kombination med annan information, för att identifiera en fysisk person.

Avantor erbjuder många produkter och tjänster som gör att vi kan fungera som en tillförlitlig samarbetspartner. Vi hjälper dig att nå dina mål genom att tillhandahålla lösningar från upptäckt till leverans för global biovetenskap och avancerad teknisk industri. Denna integritetspolicy gäller för all kommunikation mellan dig och Avantor, för de produkter och tjänster som beskrivs i denna integritetspolicy samt för andra produkter och tjänster från Avantor som framgår av denna integritetspolicy.

Hur vi får tillgång till personuppgifter

Vi på Avantor samlar in personuppgifter från dig för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig och erbjuda dig så bra produkter och tjänster som möjligt. Några av dessa personuppgifter lämnar du direkt, när du till exempel skapar ett konto på någon av våra webbplatser eller i någon av våra mobilapplikationer, när du bläddrar eller beställer produkter eller tjänster via våra webbplatser, när du kommunicerar med vår kundtjänst eller med våra försäljningsrepresentanter, när du beställer produkter eller tjänster för egen räkning eller på uppdrag av din organisation, när du laddar upp information på SciTivity.com eller liknande webbplatser, svarar på direktreklam, elektroniska reklamkampanjer och marknadsföringskampanjer på webben från oss, anmäler dig till våra nyhetsbrev och reagerar på säljkampanjer, när du kontaktar oss för att beställa litteratur, information eller support samt när du svarar på enkäter om kundtillfredsställelse. Vi samlar också in personuppgifter genom att spela in din kommunikation med oss. För detta ändamål använder vi oss av olika tekniska hjälpmedel, till exempel små textfiler, så kallade ”kakor” eller "cookies". Vi samlar också in din beställningshistorik så att vi kan försöka förutse vilka andra produkter och tjänster du skulle kunna vara intresserad av att köpa i framtiden.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter från tredje part. Tredje part kan vara följande källor:

 • Sociala nätverk, när du följer, gillar, ansluter dig till eller på annat sätt länkas till våra webbplatser på olika sociala medieplattformar.
 • Leverans, transport, tull, spedition och andra logistikföretag, distributörer, underdistributörer och andra kanalpartners, leverantörer, återförsäljare, tredje part som verifierar eller tillhandahåller kredit, plats eller adressinformation.
 • Betalningsprocessorer.
 • Tjänsteleverantörer, bland annat internetoperatörer, som förmedlar din IP-adress, deras egen identifieringsinformation, webbläsartyp, operativsystem och språk, hänvisnings- och utgångssidor, enhetliga resursadresser, datum och klockslag, den tid du spenderar på vissa sidor, delar av våra webbplatser som du besöker, antalet länkar du klickar på när du besöker våra webbplatser och de sökord du använder dig av.
 • Leverantörer och andra affärspartners som vi erbjuder varumärkessamarbete eller andra tjänster, eller anlitar för gemensamma marknadsföringsaktiviteter.
 • Offentligt tillgängliga register, såsom öppna regeringsdatabaser eller andra allmänt tillgängliga personuppgifter.

Personuppgifter vi samlar vi

Du bestämmer själv vilka personuppgifter vi kommer att samla in. Uppgifterna vi samlar in beror på hur du interagerar med Avantor, vilka val du gör, bland annat dina personliga val och de produkter och tjänster du använder dig av. När du blir ombedd att lämna personuppgifter kan du välja att avböja detta. Om du väljer att inte lämna personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla en produkt eller en tjänst, kan det hända att vi inte kan leverera den produkten eller tjänsten till dig.

Personuppgifterna vi samlar in kan innehålla följande information:

Namn och kontaktuppgifter. Vi samlar in ditt för- och efternamn, din e-postadress, yrkestitel eller yrkesroll, fakturerings- och leveransadresser, namn på den organisation du representerar, telefon- och faxnummer och annan liknande kontaktinformation.

Autentiseringsuppgifter. Vi samlar in lösenord, lösenordspåminnelse, användarnamn, kontonummer och liknande säkerhetsinformation som används för autentisering och kontoåtkomst.

Demografiska uppgifter. Vi samlar in personuppgifter om dig, till exempel det land du är bosatt eller arbetar i, din avdelning i den organisation du representerar, din bransch, dina yrkesintressen och det språk du föredrar.

Betalningsuppgifter. Vi samlar in personuppgifter som vi behöver för att kunna hantera din betalning om du gör inköp, Hit hör exempelvis ditt betal- eller kreditkortsnummer, säkerhetskoden som är kopplad till ditt betalningsinstrument, om detta behövs, samt sista giltighetsdagen för ditt betalningsinstrument.

Användningsuppgifter. Utöver de uppgifter vi samlar in direkt eller från tredje part om hur du använder våra webbplatser och mobilappar samlar vi även in ​​uppgifter om hur du och din organisation köper in och använder våra produkter och tjänster. Bland annat samlar vi in följande uppgifter:

 • Information om produktanvändning. Vi samlar in uppgifter om de produkter och tjänster som du tittar på eller köper, webbsidorna du besöker och de produkter du lägger i din kundvagn. Till dessa uppgifter hör även dina sökfrågor, de inställningar och preferenser du väljer samt tekniska krav.
 • Uppgifter om utrustning, anslutning och konfiguration. Vi samlar in uppgifter om din utrustning och det nätverk du använder dig av för att ansluta dig till våra produkter Detta omfattar uppgifter om operativsystemet, webbläsaren och annan programvara som är installerad på din dator samt även IP-adresser och enhetsidentifiering.
 • Garanti, returer och övriga uppgifter om prestanda.. Vi samlar in data om prestanda på de produkter och tjänster du köper och de erfarenheter du gör med dem. Vi samlar också in feedback du ger oss, produktrecensioner du skriver och frågor och information du lämnar till vår kundsupport. När du kontaktar oss, till exempel för kundsupport, övervakar och registrerar vi telefon-eller chattsamtal med våra representanter, såvida inte övervakning eller inspelning är förbjuden enligt lag. Vi samlar också in uppgifter om prestandan på våra webbplatser och om de fungerar som de ska. Dessa uppgifter hjälper oss dels att identifiera problem med de produkter du använder , dels att förbättra våra produkter, tjänster och inköpsalternativ.

Intressen och åtaganden . Vi samlar in uppgifter om dina yrkesintressen, till exempel den bransch du arbetar i, kategorier och typer av produkter och tjänster som du är eller kan vara intresserad av, samt våra publikationer som du prenumererar på. Förutom de personuppgifter som du lämnar till oss kan vi härleda dina intressen från andra uppgifter som vi samlar in.

Kontakter och sociala relationer. Vi samlar in uppgifter om dina kontakter om du använder någon av våra webbplatser eller appar för laboratoriehantering, t.ex. SciTivity.com, och kommunicerar eller interagerar med andra personer eller organisationer via dessa plattformar.

Lokaliseringsdata. Vi samlar in data om din plats du befinner dig på när du anger dina fakturerings- och leveransadresser. Vi samlar också in uppgifter om den plats du befinner dig på när du besöker våra webbplatser och mobilappar eller vissa ortsbaserade produkter eller funktioner i våra mobilappar via GNSS-data (Global Navigation Satellite System). Din IP-adress samt uppgifter om bostadsort, land och postnummer ger oss också allmänna lokaliseringsuppgifter om dig.

Personligt innehåll. Vi samlar innehållet i dina filer och annan kommunikation för att förse dig med information om produkter och tjänster och skapa stöd för dessa produkter och tjänster. Om du till exempel sänder en fil som innehåller en bild av en skadad vara använder vi oss av in innehållet i den filen för att bedöma ditt krav Om du exempelvis skickar en lista över laboratorieutrustning och personal till SciTivity.com samlar vi in ​​den listan så att vi kan tillhandahålla regelbundna utrustningstjänster. Till övriga uppgifter vi samlar in för att tillhandahålla kommunikationstjänster hör följande:

 • Ämnesrad och brödtexten i ett e-postmeddelande
 • Text eller annat innehåll i ett snabbmeddelande
 • Ljud- och videoinspelning i ett videomeddelande
 • Ljudinspelning och utskrift av ett röstmeddelande som du får

Videobilder. Om du går in på webbplatserna till våra företag, tillverknings- eller distributionslokaler eller andra anläggningar eller deltar i en Avantor-händelse, kan din bild komma att fångas av våra säkerhetskameror.

Hur vi använder personuppgifter

Avantor behandlar insamlade personuppgifter från dig eller om dig för två huvudsakliga syften:

 1. Dels för att kunna driva vår verksamhet och förse dig med de produkter och tjänster vi erbjuder samt
 2. Dels för att kunna kommunicera med dig, bland annat genom våra ansträngningar att främja, informera och göra dig uppmärksam på vår verksamhet, våra produkter och tjänster.

I samband med detta behandlar vi insamlade personuppgifter för att kunna ge dig en bättre kundupplevelse och se till att du får tillgång till våra produkter och tjänster. Om du till exempel är inloggad på ditt konto och bläddrar igenom vissa typer av laboratorieutrustning eller en viss kemikaliekvalitet, kan vi använda den informationen och annan information, kopplad till ditt konto, för att rekommendera eller informera dig om nya tillgängliga produkter som du kanske är intresserad av. Vi kan också ge vår försäljningspersonal information om de produkter du tittade på när du besökte vår hemsida så att de kan avgöra om du är intresserad av att köpa dessa produkter. Om du och andra kunder i samma geografiska område beställer en hög volym av en viss produkt eller tjänst, kan vi också se till att vi har tillräckliga lager av den produkten eller tillräckliga resurser för att uppfylla den tjänsten i det geografiska området.

För att kunna tillhandahålla och förbättra våra produkter och tjänster. Vi behandlar personuppgifter för att kunna tillhandahålla och förbättra de produkter och tjänster vi erbjuder samt för att kunna utföra rutiner som är väsentliga för vår verksamhet. Detta omfattar inköp, tillverkning och distribution av produkterna, att upprätthålla och förbättra produkternas prestanda, att utveckla nya produkter, att bedriva forskning, kundsupport samt att utveckla och förbättra våra tjänster. Exempel på områden där vi behandlar personuppgifter:

 • Tillhandahållande av produkter och tjänster. Vi behandlar personuppgifter för att kunna genomföra dina transaktioner med oss ​​och för att kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster.
 • Kundsupport. Vi behandlar personuppgifter för att kunna reparera, ersätta eller återbetala produkter eller tjänster, tillhandahålla föreskriven information och andra kundsupporttjänster.
 • Produkt- och serviceförbättring. Vi behandlar personuppgifter för att kunna förbättra prestandan på våra nuvarande produkter och tjänster och för att kunna utveckla nya produkter och tjänster. Till exempel behandlar vi garantianspråk för att identifiera tillverkningsfel och samarbetar med våra leverantörer för att avhjälpa sådana krav och utveckla bättre produkter.
 • Affärsverksamheten. Vi behandlar personuppgifter för att utveckla, samla och analysera information så att vi kan driva vår verksamhet och fatta välgrundade beslut om den.

Kommunikation. Vi använder de personuppgifter vi samlar in från dig för att kunna kommunicera med dig och personifiera kommunikationen med dig. Vi kan till exempel kontakta dig via e-post eller på annat sätt för att påminna dig om att du har lagt varor i din digitala kundvagn och att dessa varor är klara för köp. Vi kan också meddela dig när en produkt du ofta köper har uppdaterats eller förbättrats eller när vi har specialpriser på varor du har visat intresse för, eller så kan vi skicka uppdateringar om statusen för din beställning, bjuda in dig att delta i undersökningar eller skicka en publikation som är relevant för ditt yrkesområde.

Marknadsföring. Vi behandlar personuppgifter vi samlar in från vår affärssamverkan med dig och via våra webbplatser för att kunna marknadsföra produkter och tjänster. Exempel:

 • Vi kan använda dina personuppgifter för att välja ut och skicka mer information om produkter och tjänster som du kanske är intresserad av.
 • Vi delar sammanställda och anonyma uppgifter vi samlar in med tredje part. Det gör vi för att lättare kunna analysera inköp av varor och tjänster, så att vi kan marknadsföra produkter som du kanske vill köpa på ett effektivt sätt.

Föremålen för marknadsförings- och reklamåtgärderna som du ser kan ha valts utifrån uppgifter vi har samlat in om dig. Det kan röra sig om dina yrkesintressen, dina transaktioner eller det innehåll du ser när du är inloggad på våra webbplatser. Om du till exempel är intresserad av kromatografi, kan vi marknadsföra kromatografiprodukter så att utbudet passar dig.

Varför vi delar personuppgifter med andra

Vi delar dina personuppgifter med andra företag endast om du lämnar ditt samtycke till detta eller om det är nödvändigt för att vi ska kunna slutföra de transaktioner som du initierat ​​så att vi kan leverera de varor och tjänster som du efterfrågat eller godkänt. Vi delar till exempel ditt namn, din leveransadress och annan relevant kontaktinformation med tredje part, till exempel våra leverantörer, när du beställer produkter från oss som skickas direkt från leverantören till dig. Vi delar också information om dig (namn, leveransadress och andra relevanta uppgifter) med våra underleverantörer som tillhandahåller tjänster till dig som du beställt via oss. När du lämnar betalningsinformation för att genomföra ett köp skickar vi även denna betalningsinformation till banker och andra institutioner som behandlar betalningstransaktioner så att vi kan ta emot betalning och skydda dig och oss mot bedrägerier och kreditkortsrisker.

Dessutom delar vi personuppgifter med Avantor-anslutna företag och dotterbolag, så att vi kan erbjuda produkter och tjänster till dig eller din organisation över hela världen. Vi delar också personuppgifter med våra leverantörer eller andra företag som utför tjänster för vår räkning på ett sätt som överensstämmer med de krav för personuppgiftshantering som beskrivs i denna integritetspolicy. Vi har till exempel ingått avtal med företag som lagrar och säkrar personuppgifter i sina anläggningar eller som tillhandahåller programvara som hjälper oss att köra och hantera information som genereras genom vår verksamhet. De uppgifter som dessa företag lagrar, säkrar och hjälper oss att hantera innehåller även dina personuppgifter. Dessa företag måste gå med på att följa dataskyddsreglerna för personuppgifter och lagenliga säkerhetskrav samt de säkerhetskrav som framgår av de avtal som vi har tecknat med dessa företag. De har i sin tur inte rätt att använda personuppgifter de tar emot från oss för andra ändamål än som har med vår verksamhet att göra. Vi kan också lämna ut personuppgifter som en del av en gemensam affär, exempelvis en sammanslagning eller försäljning av tillgångar.

Slutligen kommer vi att behöva samla in, spara, överföra och lämna ut personuppgifter bland annat till polisen eller andra statliga myndigheter, om vi anser att det är nödvändigt att följa lagen eller en rättslig process samt för att skydd liv eller förhindra att någon skadas allvarligt eller om det finns andra lagenliga skäl om integritetsskydd.

Många processaktiviteter som vi använder för personuppgiftsbehandling utförs med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till framtida behandling av dina personuppgifter. Vill du återkalla ditt samtycke kräver vi att du skickar ett e-postmeddelande om detta till den e-postadress som anges i denna integritetspolicy. Uppgifterna som behandlas innan vi mottar din återkallelse kan fortfarande vara lagligt behandlade och alla uppgifter som behandlas som en del av ett kontrakt som du är part i eller som behandlas för legitima intressen kommer också att behandlas.

Hur du kan komma åt och kontrollera dina personuppgifter

Du har alltid rätt att begära information om de personuppgifter som vi sparar och hanterar, dess ursprung, dess mottagare och syftet med insamlingen. Denna information är kostnadsfri. Du har också rätt att begära att begära rättelse av dina personuppgifter eller att de blockeras eller raderas. Du kan när som helst kontakta oss via någon av e-postadresserna i denna integritetspolicy eller genom att skriva till vårt dataskyddsombud på adressen nedan. Du har också rätt att framföra klagomål till dataskyddsmyndigheten i ditt land.

Du kan också bestämma hur Avantors insamlade uppgifter om dig ska användas. Hur du kan komma åt eller kontrollera dina personuppgifter beror på vilka webbplatser du använder dig av. Exempel:

 • Användarkonto på webben. Om du vill komma åt, redigera eller ta bort viss profilinformation på ditt användarkonto hos Avantor eller VWR, ändra ditt lösenord eller lägg till säkerhetsinformation, så kan du göra det genom att besöka våra webbplatser.
 • Anonym sökning. För att skydda din integritet har du möjlighet att söka igenom våra webbplatser eller använda våra appar utan att lämna ut vissa personuppgifter till oss, till exempel för- eller efternamn, e-postadress eller telefonnummer, även om specialfunktioner som produkttillgänglighet, avtalspriser och beställningar kräver att du registrerar dig eller loggar in på ditt konto.

Om du inte kan komma åt vissa personuppgifter som samlats in av Avantor via våra webbplatser, kan du alltid kontakta Avantor eller något av våra anslutna företag på nedanstående e-postadress. Vi kommer att vidta åtgärder i enlighet med din förfrågan eller meddela dig att vi behöver förlänga tiden för att vidta åtgärderna enligt din förfrågan utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inom en månad efter mottagandet av din förfrågan.

DPO@avantorsciences.com

Dina kommunikationsinställningar

Du kan bestämma om du vill få reklamkampanjer från Avantor via e-post, till den vanliga brevlådan eller via telefon. Om du får reklammeddelanden via e-post från oss och vill avanmäla detta, kan du göra det genom att följa anvisningarna i meddelandet. Du kan också välja att få erbjudanden via e-post, telefon eller per vanlig post genom att logga in på ditt konto och gå till dina kommunikations- och mejlinställningar. Här kan du uppdatera kontaktuppgifterna, hantera kontaktinställningarna, avbryta prenumerationer samt bestämma om vi kan dela dina kontaktuppgifter med tredje part i kampanj- och marknadsföringssyfte. Om du inte har något konto på någon av våra webbplatser kan du hantera dina kontaktinställningar genom att prata med våra kundtjänstteam. Detta gäller inte obligatoriska meddelanden som ingår i vissa Avantor-företag, till exempel orderbekräftelse, fraktmeddelanden eller förfrågningar om beställningsgodkännande eller annan informativ kommunikation som har sin egen avregistreringsmetod.

Dina rättigheter att lämna in klagomål till EU: s regleringsmyndigheter,

Medborgare i EU:s medlemsstater har rätt att inkomma med klagomål till en tillsynsmyndighet i den EU-medlemsstat där de bor, där de arbetar, eller där de anser att den påstådda överträdelsen av deras personuppgifter har inträffat. Medborgare i EU:s medlemsstater har också rätt att inkomma med klagomål och att yrka på ett effektivt rättsmedel om de anser att deras integritetsskydd har åsidosatts eftersom vi inte följt gällande lagstiftning om integritetsskydd vid behandlingen av deras personuppgifter. EU-medborgare kan inkomma med en ansökan om rättsmedel till domstolarna i den EU-medlemsstat där vi är etablerade eller där en medborgare bor.

Att inkomma med ett klagomål till en tillsynsmyndighet eller att ansöka om rättsmedel hindrar inte en EU-medborgare från att söka andra rättsmedel för brott mot hans eller hennes integritetsskydd.

Kakor och liknande teknikanvändning

En kaka är en informationskod som lagras på din enhet när du besöker en webbplats eller en app. En kaka består ofta av en rad siffror och bokstäver som på ett unikt sätt identifierar din dator, men den kan också innehålla annan information. Avantor använder cookies, insticksprogram, länkar till tredje parts webbplatser och appar samt liknande teknik för att tillhandahålla sina webbplatser och webbaserade tjänster och för att kunna samla in personuppgifter. Tredje parter samlar också in personuppgifter för vår skull med hjälp av kakor och liknande teknik så att dessa leverantörer kan tillhandahålla tjänster och sända information till oss.

Hur vi använder kakor och liknande tekniker

Vi använder cookies och liknande teknik för olika ändamål beroende på vilka produkter eller tjänster det gäller, bland annat följande:

 • Hur vi sparar dina inställningar. Lokal lagring på din dator eller någon annan enhet av Inställningar används för att vi ska kunna säkerställa att våra webbplatser fungerar korrekt eller för att dina inställningar ska kunna upprätthållas över en längre tid. Vi sparar till exempel inställningar om språk-och webbläsarinställningar, så att de inte behöver återställas varje gång du återvänder till webbplatsen. Om du väljer bort räntebaserad marknadsföring lagras ditt inställningsalternativ i en kaka på din enhet.
 • Inloggning och autentisering. När du loggar in på en webbplats med ditt konto lagrar vi unika identitetsbeteckningar på din enhet så att du kan bläddra från sida till sida på webbplatsen utan att behöva logga in igen på varje sida. Du kan också spara dina inloggningsuppgifter så att du inte behöver logga in varje gång du besöker webbplatsen.
 • Säkerhet. Vi använder cookies för att öka säkerheten på våra webbplatser och för våra tjänster.
 • Lagring av information du tillhandahåller. När du lämnar personuppgifter till oss eller lägger till varor i en kundvagn sparar vi dessa uppgifter i en kaka för att komma ihåg de varor och den information du har lagt till.
 • Återkoppling. Avantor använder kakor för att kunna ge feedback på sina webbplatser.
 • Analyser. För att kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster använder vi oss av kakor och andra identifierare när vi samlar in uppgifter om användning och prestanda. Vi använder till exempel kakor för att räkna antalet unika besökare på en webbsida och för att ta fram annan statistik om våra produkter. Detta omfattar kakor från Avantor och våra underleverantörer.
 • Prestanda. Vi använder kakor för lastbalansering för att säkerställa webbplatsernas funktionalitet.

Förutom de kakor som Avantor lagrar på din dator när du besöker våra webbplatser kan tredje part också lagra kakor när du besöker våra webbplatser. I vissa fall beror det på att vi har anlitat andra aktörer för att tillhandahålla tjänster för vår räkning, till exempel webbplatsanalys.

Hur du kontrollerar kakor

På Avantors webbplats finns en banner som informerar webbanvändarna om att webbplatsen eventuellt använder sig av kakor och att om webbanvändaren klickar på en länk finns det mer information att läsa där. I vissa länder kan webbanvändare välja deras preferens för kakor på sidan Cookie Inställningar. Om de fortsätter att använda webbplatsen utan val kommer bara kakor som är viktiga för webbplatsens funktion att förbli på plats. Webbanvändare har möjlighet att acceptera alla kakor eller endast acceptera viktiga kakor. Webbanvändare kan uppdatera sina preferenser när som helst. Vår webbläsare tillhandahåller kontroller så att du kan blockera, radera eller välja kakor. Vissa funktioner på våra webbplatser och din möjlighet att köpa eller titta på produkter har med kakor att göra. Tänk på att om du väljer att vägra alla kakor kan det hända att du inte kan logga in eller använda vissa funktioner på webbplatsen, samtidigt som inställningar som är beroende av kakor kan gå förlorade. Om du väljer att radera kakor, kommer inställningar och favoriter som kontrolleras av dessa kakor att raderas och kan behöva återskapas.

Hur vi använder analystjänster

Våra webbplatser innehåller ofta mätverktyg från underleverantörer, som hjälper oss att sammanställa statistik om vår webbplats effektivitet, marknadsföringsinsatser eller andra åtgärder. Med hjälp av dessa mätverktyg kan analysleverantörerna ställa in eller läsa sina egna kakor eller andra identifieringsbeteckningar på din enhet och samla in information om dina webbaktiviteter på appar, webbplatser eller när det gäller andra produkter. Analysen som görs av ditt besök på vår hemsida är vanligtvis anonym. Tredje part kan emellertid ha möjlighet att kombinera denna information med annan information som samlats in från dig från andra webbplatser eller från andra aktörer för att identifiera dig och utveckla en profil om dina aktiviteter på internet.

Tjänster från tredje part

Vissa av våra webbplatser och program innehåller insticksprogram eller andra funktioner som kopplar dig till webbplatser eller andra plattformar som ägs eller drivs av andra aktörer. Nedan presenterar vi dessa aktörer samtidigt som vi ger viss information om de tjänster som de tillhandahåller för oss och hur dessa aktörer kan få tillgång till eller samla in dina personuppgifter och ge dig information om hur du kontaktar dem. Om du besöker dessa aktörers webbplatser kan det leda till att tredje part samlar in dina personuppgifter samtidigt som du kommer att bli föremål för tredje parts integritetspolicy när du besöker dessa plattformar.

Tjänsterna från Twitter, Inc. har integrerats i några av Avantors webbplatser och mobilappar. När du använder de tjänster som tillhandahålls av Twitter, Inc. och funktionen "retweet", är de webbplatser du besöker kopplade till ditt konto hos Twitter, Inc. samtidigt som andra användare som utnyttjar dess tjänster får kännedom om detta. Personuppgifter kommer också att överföras till Twitter, Inc. Avantor har ingen kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna eller hur de kommer att användas av Twitter, Inc. För mer information om hur Twitter, Inc. behandlar dina personuppgifter och hur du kan ändra dina kontoinställningar kan du besöka Twitter, Inc. och läsa integritetspolicyn på webbplatsen eller skriva till 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Tjänsterna från LinkedIn Corporation har integrerats i några av Avantors webbplatser och mobilappar. Din webbläsare etablerar en direktkontakt med LinkedIn Corporations nätverk när någon av våra webbsidor som innehåller funktioner, skapade av LinkedIn Corporation, är åtkomliga. LinkedIn Corporation informeras från din IP-adress om att du har besökt vår webbplats. Om du "rekommenderar" vår webbplats eller vårt företag när du är inloggad på ditt LinkedIn Corporation-konto, är det möjligt för LinkedIn Corporation att koppla ditt besök på vår webbplats till ditt LinkedIn Corporation-konto. Avantor har ingen kännedom om innehållet i de uppgifter som överförs eller hur de kommer att användas av LinkedIn Corporation. För mer information om hur LinkedIn Corporation behandlar dina personuppgifter och hur du kan ändra dina kontoinställningar ber vi dig besöka LinkedIn Corporations webbplats och läsa integritetspolicyn där eller skriva till 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Tjänster som tillhandahålls av Facebook Inc. har integrerats i några av Avantors webbplatser och mobilappar och känns igen på Facebook-logotypen eller "gilla" -knappen på våra webbplatser. Din webbläsare etablerar en direktkontakt med Facebook Inc.-nätverket när du besöker Facebook via någon av våra webbplatser som innehåller insticksprogram, skapade av Facebook Inc. Facebook Inc. informeras om att du har besökt vår webbplats från din IP-adress. Om du "gillar" vår webbplats eller vårt företag när du är inloggad på ditt Facebook-konto, är det möjligt för Facebook Inc. att koppla ditt besök på vår webbplats till ditt Facebook-konto. Avantor har ingen kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna eller hur de kommer att användas av Facebook Inc. För mer information om hur Facebook Inc. behandlar dina personuppgifter och hur du kan ändra dina kontoinställningar kan du besöka Facebook Inc. och läsa integritetspolicyn på webbplatsen eller skriva till 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA.

Våra webbplatser använder sig av tjänster och funktioner som tillhandahålls av dotterbolag till Alphabet Inc., nämligen Google Inc. och YouTube LLC. Dessa tjänster och deras förhållande till dina personuppgifter beskrivs utförligare nedan.

Några av våra webbplatser har Google+-knappen. Om du klickar på Google+-knappen på någon av våra webbplatser, lagrar Google Inc. informationen om webbplatsen och sidan du besökte när du klickade på Google+-knappen. Denna information kan komma att visas tillsammans med din Google-profil samt ett foto på olika Google-plattformar.

På många av våra webbplatser använder vi oss av webbplatsanalystjänster som tillhandahålls av Google Inc. Analystjänsten använder sig av kakor för att samla in och överföra information till Google Inc. där den lagras på Googles servrar. De analystjänster som tillhandahålls av Google Inc. samlar in mycket av den information som beskrivits tidigare i denna integritetspolicy, bland annat din IP-adress, internetleverantören, webbläsartypen, operativsystemet och språket, hänvisnings- och utgångssidor, webbadresser, datum och tid, hur lång tid du varit på vissa sidor, vilka delar av våra webbplatser du besöker, antalet länkar du klickar på på våra webbplatser och de sökord du använder.

Med Google Analytics Remarketing kan annonseringen anpassas till dina personliga intressen, baserat på ditt tidigare användarbeteende och webbplatsens användarbeteende på dina enheter. Google Inc. kommer att koppla ihop din webb- och bläddringshistorik med ditt Google Inc.-konto för att annonsera på dina enheter. Google Inc. samlar in och verifierar identifieringsinformation för användare som är tillfälligt kopplade till vår Google Analytics-information för att definiera och skapa publik för annonsering med flera enheter.

Vi använder även Google Adwords, ett webbaserat annonseringsprogram som tillhandahålls av Google Inc. I samband med Google Adwords använder vi konverteringsspårning,som lagrar en kaka när du klickar på en annons som serveras av Google. Om du besöker vissa webbplatser medan kakan fortfarande är aktiverad, kan Google och webbplatsen berätta att du klickade på annonsen och fortsatte till den webbplatsen. Vi får information från Google Inc. om antalet användare som klickat på våra annonser och omdirigerats till en sida för konverteringsspårning Vi får inte någon information som kan användas för att personligen identifiera användare genom denna process.

Vissa av våra webbplatser använder sig av Google AdSense, en tjänst som använder kakor och räknepixlar (en liten, ofta genomskinlig bild) för att utvärdera användartrafiken till olika webbplatser. Den information som genereras av kakor och räknepixlar, som innehåller din IP-adress och relaterar till hur våra webbplatser används, överförs till Google och skickas sedan till oss så att vi kan bestämma hur effektiv vår annonsering är.

Vissa av våra webbplatser använder sig av insticksprogram, utvecklade av YouTube LLC. Om du besöker någon av våra webbplatser som har ett insticksprogram för YouTube upprättas en anslutning till YouTube-servrarna samtidigt som YouTube-servern får information om vilka av våra webbsidor du har besökt. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto kan YouTube koppla ihop din surfaktivitet direkt med din kontoprofil.

Vi har även videor som innehas av Vimeo Inc., på några av våra webbplatser. Vimeo fungerar på samma sätt som andra tredje parts videotjänster som förekommer i denna integritetspolicy. Integritetspolicyn för Vimeo Inc. finns på företagets webbplats. Du kan också kontakta Vimeo Inc. på 555 West 18th Street, New York, New York, 10011, USA.

Ett antal av våra webbplatser använder Google Maps, en karttjänst som utvecklats av Google Inc., via ett applikationsprogrammeringsgränssnitt. Google Maps sparar din IP-adress och skickar den till en Google-server för att bestämma lokaliseringsdataplatsdata för att kunna ge geografisk information. Vi använder oss av Google Maps på våra webbplatser för att göra våra webbplatser mer attraktiva och underlätta lokaliseringen av våra anläggningar.

Google reCaptcha används på några av våra webbplatser för att avgöra om den som besöker en webbplats är en fysisk person eller ett automatiserat dataprogram. Olika uppgifter, bland annat din IP-adress, hur länge du har besökt webbplatsen och markörrörelser samlas in och vidarebefordras till Google Inc. för att bestämma om du är ett fysisk person eller ett dataprogram. Din förmåga att utföra vissa funktioner på webbplatsen är begränsad av de bestämningar som gjorts av reCaptcha.

Du kan förhindra att vissa cookies som tagits fram av Google lagras på din enhet genom att göra lämpliga inställningar i din webbläsare. Du kan också förhindra att information som genereras av kakor om hur du använder webbplatsen överförs till Google Inc. för bearbetning genom att ladda ner och installera insticksprogram för webbläsare som tillhandahålls av Google. Du kan också förhindra datainsamling genom att avaktivera Google Analytics. Om du väljer att avaktivera Google Analytics kommer en kaka att placeras på din enhet som anger ditt val. Integritetsplicyn från Google Inc. finns på följande länk: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en. Du kan också kontakta Google Inc. vid 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Vissa av våra webbplatser använder sig en tredjepartstjänst som tillhandahålls av Marketo, Inc. för att organisera och analysera distributionen av nyhetsbrev. Sådan information som din e-postadress, som du ger oss när du prenumererar på våra nyhetsbrev, kommer att sändas till Marketo, Inc. och lagras på deras servrar. Marketos integritetspolicy och kaka finns på webbplatsen till Marketo, Inc. Du kan också skriva till Marketo, Inc. på 901 Mariners Island Boulevard, San Mateo, Kalifornien 94404 USA.

Denna webbplats använder Clarity. Operatör är Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irland, https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/ (nedan “Clarity”).

Clarity är ett verktyg för analys av användarmönster på denna webbplats. Clarity registrerar i synnerhet markörrörelser och kompilerar grafik som visar vilka delar av webbplatsen som användarna tittar mest på (heatmaps). Clarity kan också spela in sessioner så att vi i form av videor kan se hur webbplatsen används. Vi får även information av det allmänna användaruppträdandet på vår webbplats.

Clarity använder teknologier som gör det möjligt att känna igen användaren i syfte att analysera användarmönster (t.ex. cookies eller användning av enhetsfingeravtryck). Dina personuppgifter arkiveras på Microsoft-servrar (Microsoft Azure Cloud Service) i USA.

Om du har lämnat godkännande (samtycke) skall användningen av ovannämnda tjänst ske på basis av art. 6(1)(a) GDPR och § 25 TTDSG (tysk telekom-lag, ö.a.). Samtycket kan återkallas när som helst. Om du inte har lämnat samtycke sker användning av tjänsten på basis av art. 6(1)(f) GDPR; webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av en effektiv analys av användarmönster.

För mer information om Clarity:s dataskyddspolicy, besök: https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/faq . Vi har ingått ett databehandlingsavtal för användningen av ovannämnda tjänst. Detta är ett avtal dikterat av dataskyddslagstiftningen som garanterar att de behandlar personuppgifter om våra webbplatsbesökare endast enligt våra instruktioner och med efterlevnad av GDPR.

Information till slutanvändare

Många av Avantors produkter och tjänster är avsedda att användas av företag och andra organisationer och köps av din arbetsgivare, skola, agentur eller annan organisation. Din användning av Avantors webbplatser kan vara föremål för din organisations policy, om det finns någon, och kan också vara föremål för din organisations (eller en tredje part utvald av din organisation) business-to-business-plattformen. Om din organisation kontrollerar din åtkomst till Avantors webbplatser, antingen direkt eller via en annan aktörs plattform, bör du ställa dina förfrågningar om integretetspolicy till organisationens administratör. integritets- och säkerhetsrutinerna inom din organisation kan skilja sig från dem som anges i denna integritetspolicy.

Om du använder en e-postadress som tillhandahålls av en organisation, till exempel en arbetsgivare eller en skola, för att komma åt Avantors webbplatser, kan ägaren till den domän (t.ex. din arbetsgivare) som är kopplad till med din e-postadress styra och administrera ditt Avantor-konto och få tillgång till och bearbeta dina personuppgifter.

Säkerhet för personuppgifter

Avantor har åtagit sig att skydda dina personuppgifter på ett säkert sätt. Vi använder oss av en rad olika säkerhetsverktyg och rutiner för att skydda dina personuppgifter mot obehörig tillgång, användning eller utlämning. Vi lagrar till exempel de personuppgifter du tillhandahåller på datasystem som har begränsad åtkomst och befinner sig i kontrollerade anläggningar. När vi överför mycket konfidentiell information (till exempel ett kreditkortsnummer) via nätet, skyddar vi det genom att använda åtgärder som krävs enligt Payment Card Industry Data Security Standard (betalkortsindustrins datasäkerhetsstandard). Våra webbplatser använder sig av SSL- eller TLS-kryptering för att skydda överföringen av konfidentiell information och personuppgifter. Du kan känna igen en krypterad anslutning på webbläsarens adressrad när den ändras från "http: //" till "https: //" samtidigt som låsikonen (eller en liknande indikator, beroende på vilken webbläsare du väljer att använda) visas i webbläsarens adressfält. Om SSL- eller TLS-krypteringen är aktiverad, kan den information du överför till via våra webbplatser inte läsas av tredje part.

När de uppgifter vi erhåller från tredje part tas emot i våra system behandlas de på samma sätt som vi behandlar personuppgifter som vi samlar in direkt från dig. Dessutom sker det i enlighet med de begränsningar eller speciella omständigheter som krävs av dessa tredje parter.

Var vi sparar och behandlar personuppgifter

Personuppgifter som samlats in av Avantor kan behandlas i ditt land, i USA och i något annat land där Avantor eller dess dotterbolag, anslutna bolag eller tjänsteleverantörer är verksamma. Avantor eller dess anslutna bolag, dotterbolag eller tjänsteleverantörer har stora datacenter i USA, Indien, Mexiko, Kanada, Schweiz, EU och EES. Vanligtvis befinner sig den primära lagringsplatsen i din region eller i USA. Ofta skickas en säkerhetskopia till ett datacenter i samma eller en annan region. Lagringsplatserna väljs ut för att det ska fungera effektivt, för att förbättra prestandan och skapa redundans för att skydda data vid avbrott eller andra problem.

Efter begäran ställd till DPO@avantorsciences.com, kommer vi att förse dig med en bekräftelse på huruvida vi behandlar dina personuppgifter, samt kommunicera vilka uppgifter det avser inom en rimlig tidsperiod. Du har rätt att få åtkomst till, ändra eller ta bort dina personuppgifter om de är felaktiga eller har behandlats i strid mot denna Sekretesspolicy. Vi kan komma att begära att en skälig avgift betalas för att bekosta våra utgifter beträffande din begäran i detta avseende. Låt oss få rimlig tid på oss att svara på dina frågor och förfrågningar. Om vi har fått dina personuppgifter av någon av våra kunder, kommer vi att samarbeta med kunden för att svara på din åtkomstförfrågan.

Vi ger dig som enskild person möjligheten att tacka nej innan vi delar dina personuppgifter med tredje part bortsett våra agenter, eller innan vi använder den i ett syfte som är väsentligt annorlunda från det som det ursprungligen samlades in för eller sedan godkändes för. För att begära en begränsning av dina personuppgifter, skicka en skriftlig förfrågan till DPO@avantorsciences.com.
Vi kommer inte att dela dina känsliga personuppgifter med någon tredje part utan att först få ditt medgivande att göra så, och vi begär också ditt medgivande innan vi använder känsliga uppgifter i ett annat syfte än det som de ursprungligen samlades in för och sedan godkändes för.

I vissa situationer kan vi vara skyldiga att dela personuppgifter som svar på en lagenlig begäran från offentliga myndigheter, inklusive för att uppfylla nationella säkerhetskrav eller lagenligt tillämpade krav. Vi kan också komma att dela personuppgifter med andra tredje parter när vi tvingas göra så av styrande myndigheter eller när det krävs enligt lag eller förordningar inklusive, men inte begränsat till, svar på domstolsbeslut och stämningar.

Avantor åtager sig att lösa klagomål som handlar om din integritet och vår insamling eller användning av dina personuppgifter överförda till USA i enlighet med tillämplig lag. Enskilda individer i Europeiska Unionen och Schweiz som har frågor eller klagomål bör börja med att kontakta Avantor genom e-post till DPO@avantorsciences.com.

Hur vi sparar personuppgifter

Vi sparar personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster och fullfölja dina beställningar eller för andra viktiga ändamål, t.ex. för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt lag, kunna lösa tvister och genomdriva våra avtal. Eftersom behoven kan variera för olika typer av data och för olika typer av produkter och tjänster kan perioden vi sparar uppgifterna variera avsevärt. De kriterier som används för att bestämma hur länge uppgifterna ska sparas är följande:

 • Vi bedömer behovet av att upprätthålla våra produkter, särskilt produkter som används i reglerade industrier, och tjänster samt behovet av att upprätthålla lämpliga affärs- och finansrapporter. Detta är den allmänna regeln för de flesta datalagringsperioder.
 • Juridiska, avtalsenliga eller liknande skyldigheter att spara uppgifterna, inklusive tvinga lagkrav om lagring av personuppgifter, regeringsdirektiv om datalagring som är relevanta för en utredning eller uppgifter som måste sparas i rättegångssammanhang.

I många fall sparar vi uppgifterna tills du själv aktivt raderar den eller tills borttagning tillåts enligt vår policy för lagring av dokument.

Insamling av personuppgifter om eller från barn

Avantors webbplatser samlar inte medvetet in personuppgifter om kundens ålder, och vi samlar inte heller medvetet in personuppgifter från barn under tretton år via våra webbplatser. Om du är under tretton år ber vi dig att inte lämna ut några personuppgifter till oss. Vi uppmanar föräldrar och vårdnadshavare att övervaka barnens internetanvändning. Om du har anledning att tro att ett barn under tretton år har lämnat personuppgifter till oss, ber vi dig kontakta oss på någon av våra e-postadresser för integritetsskydd i denna integritetspolicy.

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi uppdaterar denna integritetspolicy när det behövs för att återspegla kundfeedback och ändringar i våra produkter, tjänster samt i lagstiftningen. När vi uppdaterar denna integritetspolicy kommer vi att ange datumet för den senast uppdaterade versionen längst upp i policyn. Om det sker större ändringar i denna integritetspolicy eller i hur Avantor använder dina personuppgifter, kommer vi att meddela dig detta antingen genom att anslå sådana ändringar på webbplatsen eller genom att skicka dig ett meddelande direkt innan de träder i kraft. Vi uppmanar dig att regelbundet läsa igenom denna integritetspolicy så att du håller dig informerad om hur Avantor använder och skyddar dina personuppgifter.

Kontakta oss

Om du har frågor som gäller dina personuppgifter, ett klagomål eller en fråga till Avantors dataskyddsombud, kan du kontakta oss via e-post på DPO@avantorsciences.com. Vi kommer att vidta åtgärder i enlighet med din förfrågan eller meddela dig att vi behöver förlänga tiden för att vidta åtgärderna enligt din förfrågan utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inom en månad efter mottagandet av din förfrågan.

Om inget annat anges är Avantor personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi samlar in via marknadsföring och leverans av produkter och tjänster som omfattas av denna integritetspolicy. Vår postadress är Avantor Data Privacy, c / o VWR International, LLC; Ett Radnor Corporate Center, Suite 200; 100 Matsonford Road; Radnor, Pennsylvania, USA. Telefon: (+1) 610-386-1700.

Postadressen till vårt dataskyddsombud för EU, EES och Schweiz är VWR International Management Services GmbH & Co. KG, Hilpertstrasse 20 A, D - 64295 Darmstadt, Tyskland.