Produktion

Till utmaningarna inom produktionen hör uppgradering av laboratorieprocesser, bearbetnings- och tillverkningsstyrning, samt säkerhet för personal och produkter. VWR levererar support i denna miljö, från råmaterial till hygienkontroll.

Vi kan hjälpa dig med övervakningen av dina färdiga produkter och halvfabrikat, med hanteringen av stora materialvolymer och med styrningen av ett effektivt utflöde. 

Controlled Environment - basan

Controlled Environment - basan är renrumsdivisionen inom VWR, och en de ledande distributörerna av produkter och tjänster för kontrollerade miljöer – sedan drygt 30 år tillbaka.

Säkerhet och rengöring

VWR erbjuder ett omfattande sortiment med produkter och tjänster för skydd av anställdas hälsa och säkerhet. VWR erbjuder expertrådgivning, information, utbildning och verktyg så att kunden kan välja lämpliga hälso- och skyddsprodukter för arbetet.

Lösningar för bioprocessing

Hitta de biologiska material du behöver för upstream bioprocessing, inkl. biologiska buffertar i bulk eller biokemikalier.

Produktionskemikalier

Hanteringen av kemikalier i produktionsmiljöer innebär utmaningar vad gäller hantering och säkerhet för både bulkmaterial och konstituenser.

Övervakning av produktionsområden

Säkerställ att förvaring och hantering av produkter och råmaterial skyddas från kontaminering och oacceptabla förändringar av omgivningen.

Industriutrustning

Här presenterar vi ett antal specialutvalda artiklar som är mycket användbara i produktionsanläggningar.

VWR Life Science Seradigm

Den mest tillförlitliga försörjningen av fetalt bovinserum. 

VWR:s tjänster för specialtillverkning

VWR tar hand om anskaffning, produktion, testning och dokumentation av dina kemikalier. Vi tillverkar det du behöver.

Mediafyllning odlingsmedia

Odlingsmedia för mediafylltester. Granulerade eller bruksfärdiga, för den farmaceutiska eller livsmedels-/dryckesmarknaden.