Produktionskemikalier

Från upptäckt till leverans. Avantor är en global tillverkare och distributör av produkter, tjänster och lösningar av hög kvalitet till yrkesverksamma inom life science- och sofistikerade teknikbranscher. Vi koncentrerar oss på det som är viktigt för dig, och vi tillhandahåller briljant service, samarbete och anpassning så att du blir framgångsrik i ditt arbete.

Vårt kanalvarumärke, VWR, som ingår i Avantor, erbjuder en integrerad, sömlös inköpskälla som är optimerad för dina affärsmetoder. Genom vår globala e-handelsplattform har du tillgång till våra egna märken, plus märken från tusentals andra producenter. Du kan beställa exakt det du behöver i dina processer. Varje dag levererar VWR till kunder som förlitar sig på oss när det gäller att ta hem rätt produkter, vid rätt tidpunkt, med rätt dokumentation. Vi har också lång erfarenhet av serviceförfrågningar när det gäller anpassade produkter, oavsett om det gäller vaccintillverkning, läkemedelstillverkning, klinisk kemi, renrumsprodukter eller mjölktestkit. Våra många produktionsanläggningar i Europa och USA gör detta möjligt för oss. Det synsätt som tillämpas för kemikaliemärket från VWR gäller även våra produkter för tillverkningskunder, d.v.s. material av ypperlig kvalitet som levereras till konkurrenskraftiga priser. Nedan finns en sammanställning över vad vi har att erbjuda. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta din lokala kundansvarige eller säljspecialist. 

Produktionskemikalier för biologiska läkemedel

VWR:s produktportfölj med produktionsbiokemikalier uppfyller de krav som ställs i uppströms- och nedströmstillämpningar hela vägen via slutlig sammansättning till påfyllning i flaskor med liten volym.

Produktion och anpassade produkter

VWR:s utbud av produkter och tjänster för produktion försörjer kunder inom tillverkning, montering och produktionsflöden.

Farmakopéklassning

VWR erbjuder ett stort program med farmakopé-kompatibla material, alla fullständigt testade och dokumenterade enligt erforderliga standarder.

Rengöringslösningar

VWR lagerför standardlösningar 50%, 40%, 35%, 32% och 30%, bruksklara och i olika klassningar. Kontakta oss för specialformat.

Reagenser med analysklassning

Ett sortiment med reagenser med hög renhet som passar till ett antal analystekniker.

Reagenser med teknisk klassning

Dessa produkter levereras med begränsad specifikation och är avsedda för icke-kritiska processer. 

Reag. Ph. Analysreagenser

VWR erbjuder ett omfattande sortiment med produkter specificerade enligt farmakopémetoder för analytiska tester.

Livsmedelklassade kemikalier

Den omfattande specifikation som levereras av Merck för dess produktionskemikalier omfattar ofta Food Chemical Codex (FCC) E-nummer. Tveka inte att söka efter andra kemikalier för att se om de är tillgängliga

VWR:s tjänster för specialtillverkning

VWR tar hand om anskaffning, produktion, testning och dokumentation av dina kemikalier. Vi tillverkar det du behöver.