Desinfektionskontroll

Testremsor för kvalitativa och kvantitativa resultat för kontroll av rengörings- och desinficeringsprocessen inom livsmedelsbranschen och tillhörande branscher.

Merckoquant (MQ) är en serie remsor för kvalitativa resultat med en färgskala som ger en indikering om en parameters koncentrationsintervall inom sekunder utan behov av hjälpreagenser.

Reflectoquant (RQ) är remsor för kvantitativa resultat som behöver mätas i en liten RQflex® 10-reflektometer. Resultatet är klart efter mindre än en minut.