Hygien- och luftprovtagare

VWR erbjuder olika metoder. Luftprovtagning eller dipslides och kontaktplattor för ytkontroll, såväl som fristående system för hygienövervakning.

Luftprovtagare

Det mest kompletta och exakta mikrobiella luftprovtagarsortimentet...

Kontaktplattor och dipslides

Stort sortiment av kontaktplattor i blisterförpackning, dubbelförslutna eller trippelförslutna, samt dipslides, allt enligt gällande bestämmelser....

Hygienövervakningssystem

Snabb kvantitativ hygienövervakning i vätskor och på ytor...

HY-RiSE®, hygienteststicka

Hygienteststicka med färgomslag för manuell utvärdering av ytornas allmänna renhet, särskilt användbar inom livsmedels- och dryckesbranschen...