Industriell utrustning

Uppskalning av laboratoriet kan omfatta större volymer med andra hanterings- och underhållsfrågor... Många av VWR:s laboratorieartiklar i standardsortimentet används regelbundet i produktionslinjer men här har vi valt ut vissa särskilda artiklar som är mycket användbara i produktionsanläggningar.

Termostater

Exakt temperaturkontroll är mycket viktig. VWR har ett brett produktsortiment för att garantera kontinuitet...

Klimat- och tillväxtkammare

Kammare med konstanta klimatförhållanden för tillförlitliga stabilitetstester och bibehållande av konstant temperatur och fuktighet...

Ugnar

VWR har ett brett sortiment ugnar som passar som smältugneller för allmänna värmebehandlingsapplikationer....

Värmeskåp

Värmeskåp för effektiv torkning och långvarig förvaring i exakt kontrollerade, förhöjda temperaturer....

Omrörarmotorer

Modeller i produktionsskala som garanterar enhetlig prestanda och långvarig användning...

Pumpar

Kontrollera vilka pumpar du behöver!

Vägning

VWR erbjuder ett stort sortiment vågar för industriella applikationer från 3 kg till 300 kg...

Spillkontroll

Förhindra vätskerelaterade olyckor i lokalerna – håll din arbetsplats ren och säker!