Övervakning av produktionsområden

I en produktionsmiljö är enhetlighet mycket viktigt. Det här avsnittet täcker in allt från rengöringsprodukter till dataloggenheter för rapportering av temperatur eller fuktighet för att se till att förvaring och hantering av produkter och råmaterial är fri från kontaminering eller oacceptabla förändringar av miljön.

Datalogger för temperatur och fuktighet

Kontroll av temperatur, fuktighet och tryck med kabelanslutna eller trådlösa givare...

Elektrokemiprodukter

Measure pH, conductivity, redox, DO or turbidity, or a combination of instruments with up to 3 channels

Hygien- och luftprovtagare

VWR erbjuder olika metoder. Luftprovtagning eller dipslides och kontaktplattor för ytkontroll, såväl som fristående system för hygienövervakning...

Desinfektionskontroll

Testremsor för kvalitativa och kvantitativa resultat för kontroll av rengörings- och desinficeringsprocessen inom livsmedelsbranschen och tillhörande branscher.....