Kvalitetskontroll

Ett välfungerande kvalitetskontrollaboratorium kan säkerställa integriteten hos ett företags produktionsprocess, från råmaterialvalidering till slutproduktverifiering

Vätskehantering

VWR erbjuder en komplett vätskehanteringslösning...

Elektrokemiprodukter

Measure pH, conductivity, redox, DO or turbidity, or a combination of instruments with up to 3 channels

Mikroskopi, bildlösningar och tillbehör

Från de mest grundläggande mikroskopen till sofistikerade modeller, bildtagningssystem och kall ljuskällor till förbrukningsvaror.

Avantor

J.T.Baker® och Macron Fine Chemicals™, Avantor's varumärken för laboratorie- och produktionskemikalier är tillgängliga hos VWR