Färgmätning

Uppfattningen av färger är subjektiv för varje person. Den stimulus som produceras i ögonens tappar skapar olika reaktioner i hjärnan. Därför kan olika personer uppleva färger på olika sätt.

Objektiv färgmätning är avgörande, eftersom färg är en viktig faktor i kvalitetskontroll.

VWR erbjuder olika färgmätningstekniker från olika leverantörer.

LICO 690/620 spektral kolorimeter i bordsmodell, Hach

Objektiv färgmätning och kvalitetskontroll inom kemi-, läkemedels- och kosmetikaindustrin.

Produkt- och tillämpningsinformation