Destillation och förbränning

Värmemantlar och värmeplattor

Product selection

Dragskåp

Ingen vill göra den här typen av arbete i ett öppet labb ...

Stativ, klämmor, m.m.

VWR erbjuder ett omfattande utbud av modulbaserade labbvaror för uppställning av glasvaror för destillation etc ...

Soxhlet

Soxhlet-metoden används vanligen i livsmedelsindustrin men har även applikationer inom andra områden ...

Pappershylsor för extraktion

Ett sortiment extraktionshylsor, lämpade för alla typer av extraktorer ...

Kjeldahl

Kjeldahl används vanligen inom livsmedelsindustrin, men har också andra applikationsområden ...

Värmemantlar och blocktermostat

Värmemantlar för extraktion med olika volymer och fördjupningar, med eller utan omrörning ...

Slang

VWR erbjuder ett omfattande utbud av slangar ...

Membran Pumpar

Ett brett sortiment av pumpar för alla ändamål ...