Karl Fisher-titrering för vattenhaltsbestämning

Volumetriska eller coulometriska Karl Fisher-titratorer och tillhörande reagens för bestämning av vattenhalt .

  • Volumetriska Karl Fischer-titratorer lämpade för medelhöga till höga vattenhalter (mg-området)
  • Coulometriska Karl Fischer-titratorer lämpade för låga vattenhalter (µg-området)
  • Karl Fischer-reagens

Karl Fischer reagens

Ett brett utbud av volymetriska och coulometriska Karl Fischer reagenser

Karl Fischer standarder

Ett brett utbud av Karl Fischer standarder for volymetrisk och coulometrisk titrering

Volumetriska Karl Fischer-titratorer

Volumetriska Karl Fischer-titratorer kombinerar snabb och exakt vattenhaltsbestämning med användarvänlighet ...