Vattenreningssystem för laboratorier

Vattenreningen i ett laboratorium är av avgörande betydelse. Om man använder vatten med hög renhetsgrad i ett analytiskt laboratorium kan man väsentligt minska den tid som går åt till att felsöka problem orsakade av kontaminering av prover eller instrument. Idag är vatten med hög renhetsgrad en integrerad del av kvalitetsprogrammen i de flesta laboratoriemiljöer.

VWR har ett brett utbud av vattenreningssystem som producerar vatten av olika typer, från destillerat till polerat vatten med högsta renhetsgrad. Klicka på länken nedan om du vill gå till vår mikrowebbplats med information om vattensystem från alla de stora märkena och vår egen VWR Collection.

Product selection