Övervakning och registrering av laboratoriedata

Alla datahanteringsverktyg och produkter som du behöver för att visa, registrera och rapportera data och övervaka resultaten samt ta tid på dina experiment.

Registrering och övervakning är särskilt viktigt om några av dina prover eller produkter behöver förvaras eller transporteras vid en särskild temperatur.

Med ett mycket stort sortiment av dataloggenheter kan du vara säker på att VWR har en lösning för dig, med allt från engångsalternativ till avancerade lösningar som uppfyller alla krav.

VWR erbjuder ett komplett sortment av verktyg för övervakning och registrering av data som omfattar diagramskrivare, tidtagare, loggböcker och de alltid lika populära dataloggenheterna.

Product selection

Datalogger

Kontroll av temperatur, fuktighet och tryck med kabelanslutna eller trådlösa givare samt olika interface som går att öppna via dator eller internet ...

Diagramskrivare

Registreringsenhet för temperaturdiagram, 10 dagar och 40 dagar ...

Tidur

Mekaniska eller digitala tidur, stoppur eller klockor ...

Anteckningsböcker för laboratorier

Anteckna! Ett verktyg för labbet ...