Titrering

Titrering är en teknik som gör det möjligt att bestämma den exakta koncentrationen av allt. För praktiken behöver ett stort antal produkter, som VWR kan leverera; från klassiska glasvaror till automatiska titratorer, inkl. reagenser, utrustning och tillbehör.

VWR kemikalieindikatorer - för övervakning av reaktioner och titreringar

Kemiska reaktioner och deras status kan följas genom färgförändringar i indikatorerna. Vi har ett komplett sortiment med pH-, metall-, redox- eller andra indikatorer för speciella applikationer

VWR Chemicals volymetriska lösningar för titrering

Du söker efter en lösning på ditt analytiska LC-problem. Det kan röra sig om valet av rätt kärl, utveckla en metod eller inrätta ett laboratorium.

VWR Chemicals sekundära referensstandarder för titrering

VWR®-sortimentet av sekundära referensstandarder erbjuder hög renhet, homogenitet och passar perfekt för verifiering av faktorn för volymetriska lösningar.

Titrering med Merck kemikalier och lösningar

Titripur®, Titrisol®, Titripac®, Aquastar®, Smartchemicals och 3S reagenser. Alla reagenser från Merck för ytterligare effektivisering av din titreringsprocess.

Titreringsinstrument

VWR hjälper dig att hitta rätt modell för din tillämpning från enkla, manuella modeller till de mest komplexa instrumenten för automation …

Tillämpningar

Syramätningar för mineraloljor, biodiesel och smörjmedel

Syra i motorolja är en av huvudfaktorerna bakom korrosion, oxidering, nitrering och ökad viskositet; samtliga dessa påverkar prestanda negativt. Det är en huvudorsak till störningar i utrustningen. 

Volymetriska lösningar för sockeranalys

Titrering, en metod som utvecklades för mer än 200 år sedan, är en av de vanligaste kvantitativa metoderna, och av mycket stor betydelse i alla moderna kontrollaboratorier samt vid sockeranalys. 

Vanliga frågor

Det finns fyra typer av reaktioner 

 • Syra-bas-titrering

Vätejoner överförs från syra till bas eller hydroxidjoner från bas till syra, vilket ger neutralisering. Ju starkare bas eller syra, desto mer väldefinierad blir slutpunkten för reaktionen.

 • Fällningstitrering

I denna metod fälls den komponent som skall bestämmas ut av titreringsmedlet i form av en olöslig förening. Slutpunkten kan bestämmas utifrån utseendet hos en klar lösning eller genom mätning av konduktiviteten

 • Komplex titrering

Här kombineras joner med andra joner eller molekyler för att bilda lösliga komplex som uppvisar ringa dissociering

 • Redoxtitrering

I denna metod överförs elektroner från reduktionsmedel till oxideringsmedel

Det finns 3 typer av indirekt titrering

 • Återtitrering

En definierad volym av överskottsreagenslösning tillsätts till provlösningen. När reaktionen är klar titreras den oreagerade reagenslösningen med hjälp av en andra reagenslösning

 • Indirekt titrering

Det ämne som skall bestämmas reagerar inte direkt med reagenslösningen, utan indirekt via mellanprodukten av en stökiometrisk reaktion med ett annat titrerbart ämne

 • Substitutionstitrering

I denna metod tillsätts ett ämne till provet, varvid det senare reagerar stökiometriskt, samtidigt som det frisätter en komponent av det tillsatta ämnet. Komponenten titreras sedan direkt. 

Tack vare sin mångsidighet kan volymetriska analyser användas för bestämning av ett stort antal organiska och anorganiska föreningar. Titrering beskrivs ofta för bestämning av halten i standardreferensarbeten såsom farmakopéer, DIN-referenser, ASTM eller livsmedelsanalysmetoder.

Denna metod är en av de äldsta och oftast använda metoderna för kvantitativ analys

 • Låg utrustningskostnad
 • Enkla arbetsrutiner
 • Enkel automatisering
 • Snabb analys
 • Briljant reproducerbarhet
 • Noggranna resultat 

Det finns 3 olika förpackningar tillgängliga

 • Ampuller Convol NORMADOSE

Dessa koncentrerade lösningar för beredning av volymetriska lösningar levereras i glas- eller plastampuller som tillverkats på sådant sätt att det exakt doserade innehållet kan överföras kvantitativt till en volymetrisk kolv. De utgör ett ekonomiskt, kompakt alternativ till bruksfärdiga lösningar och kan förvaras länge i oöppnade ampuller

 • Klassiska flaskor från 100 ml till 25l. 

Den stora majoriteten av de ”bruksfärdiga” lösningarna är förpackade i plastflaskor. Den lilla förpackning som används mest är 1l-flaskan. Jämfört med ampuller är de största fördelarna med en sådan förpackning en bättre noggrannhet och ingen risk för misstag under förberedelse.

 • Bag in box

För större volymer kan vi leverera bag-in-box-förpackningar om 10 eller 5l. Här säkerställer den luftfria fyllningen med uttag från cubitainern att kvaliteten på den volymetriska lösningen inte påverkas, ens i sista droppen. 

Ja, vi har tagit fram en anpassad tillverkningsservice för att tillverka önskade lösningar.
Nedan en länk: 
https://uk.vwr.com/cms/chemicals_vwr_custom_manufacturing_services

NIST spårbar kalibrering är ett verifieringsprogram som säkerställer att ett laboratorium eller en tillverkare har komplett utrustning för att kalibrera utrustning enligt standarderna från National Institute of Standards and Technology (NIST) och att alla produkter som erbjuds av den tillverkaren uppfyller dessa NIST-erkända mätstandarder.

 • Titreringen av volymetriska lösningar kan variera, så därför krävs återkommande verifiering, i synnerhet av extremt utspädda lösningar. Med hjälp av dessa referensstandarder uppnås säkerhet och integritet i resultaten. ‒ Spårbar till NIST
 • Hög renhet
 • Levereras med analyscertifikat för kvalitetssäkring
 • Glas förpackad i opak kartonglåda för att förhindra försämring p.g.a. ljus