Användbara länkar

Några länkar till andra delar av VWR:s webbplats som kan vara av intresse för dig!

Säkerhet och rengöring

Vi ger våra kunder den information och de verktyg som hjälper dem att skaffa lämpliga säkerhetsprodukter och tjänster som motsvarar deras specifika behov ....

Kontrollerad miljö

För att uppfylla kundernas hårda krav erbjuder VWR ett omfattande sortiment av produktionstillbehör ...

Forskning och utveckling

En upptakt till produktion!

Produktion

Från råmaterial till hygienkontroll- vi har produkterna. ...

Inredning

Bygger ni ett nytt labb?