Kemikalier för oorganisk analys

Vi kan erbjuda flera tusen kemikalier till oorganisk analys, t.ex. syror, baser, salter och lösningsmedel. Våra viktigaste leverantörer av laboratoriekemikalier för analysmetoder inom forskning och utveckling är Merck and VWR Chemicals.

Om det är viktigt för dig med kemikalier från Merck och VWR Chemicals av hög kvalité och med reproducerbara värden och omfattande dokumentation, kontakta din kontakt på VWR. Vi hjälper gärna till med analyscertifikat, GMO, BS/TSE och annan dokumentation. För alla märkningspliktiga kemikalier levereras däkerhetsdatablad enligt REACh och CLP.

Vi erbjuder ett stort utbud av förpackningsmaterial och -storlekar av hög kvalité för våra kemikalier.

VWR Chemicals

AnalaR NORMAPUR-reagens...

Merck

Som världsledande inom kemisk analys erbjuder Merck ett heltäckande sortiment av högkvalitetsprodukter som uppfyller höga analyskrav.