Vätskehantering

Vätskor hanteras i alla laboratorier, från basfunktioner till forskningssammanhang.
VWR har ett komplett utbud av lösningar för alla behov av:

  • Tillämpningar och budget
  • Säkerhet (t.ex. biologiska, kemiska eller radioaktiva prover)
  • Ergonomi för förhindrande av muskuloskeletala skador
  • Ackrediterad pipettkalibrering och reparationsservice

 

Thermo Scientific

Bättre reproducerbarhet och ergonomi med ett heltäckande sortiment av Thermo Scientific™ vätskehanteringsprodukter ...

VWR Electronic Pipette… Pipetting Made Simple

Lightweight ergonomics, easy to use, precise and reliable...

Automatiserade lösningar

Mikroplatt-tvättar

För förenklad vätskehantering - från enkelrörsdispensering till tvätt av fulla plattor med 96 och 384 rör

Automatiserade nukleinsyrareningssystem

Lösningar som ökar genomströmningen och standardiseringsnivån under nukleinsyraberedning.

Mikroplattedispensrar

För reproducerbarhet och produktivitet under repetitiv dispensering av plattor

Pipetter och spetsar

En- och multikanalspipetter

Upptäck hur du kan förbättra ditt arbete i vardagen med våra utvalda lösningar

Pipettspetsar

Kostnadseffektiva spetsar i hög kvalitet för alla tillämpningar.

Robotspetsar

För alla automatiska system.

Pipetter och spetsar för upprepad pipettering

Pipetter för upprepad pipettering

Multipel fördelning från en behållare i en produkt!

Dispenserspetsar

Precisionsdispenserspetsar för upprepad pipettering

Flasktoppsdispensrar

Dispensrar för flaskor

VWR erbjuder ett urval av dispensrar

Pipetter i glas och plast - pipetteringshjälpmedel

Graderade pipetter

Från 0.1 ml till 100 ml, med eller utan graderingar, med varierande noggrannhet beroende på uppgiften

Serologiska pipetter

Från 0.1 ml till 100 ml, med eller utan graderingar, med varierande noggrannhet beroende på uppgiften, sterila, osterila och separatförpackade.

Överförings- och pasteurpipetter

Pasteur- och överföringspipetter i glas eller plast

Pipettkontroller

För säker och noggrann fyllning av serologiska pipetter

Safety & Order In The Lab

Pipettställ

Universella pipettställ med en sparsmakad, modern design för säker pipettförvaring.

Bänkskydd

Hjälper till att hålla bänkytorna rena och skyddade från fläckar, spill och slitage.

Avfallslådor för pipettspetsar

Lämpliga för hantering av pipettspetsar som har använts till farliga vätskor.

Pipettunderhåll och -kalibrering

Apparat för test av pipettläckage

Med PLT-enheten kan man dagligen kontrollera luftförskjutningen hos pipetter, vilket utgör ett skydd under perioderna mellan kalibreringar.

Ackrediterad pipettkalibrering och reparationsservice från Avantor Services

En komplett pipettservicelösning - hos VWR eller hos dig Kalibrering och service av en- och flerkanalspipetter (elektroniska), stepprar och andra vätskehanteringsenheter under ackreditering ISO17025.