Läkemedel

VWR erbjuder ett omfattande sortiment av kemikalier som är specifierade enligt kraven i olika farmakopémetoder. Reagens enligt Reag. Ph.Eur. är ämnade för användning i standard analysmetoder enligt farmakopéen. Vi har också kemkalier som uppfyller kraven till läkemedelsproduktion enligt Ph.Eur.

 

Product selection

VWR Chemicals

BDH Prolabo-kemikalier – Reag.Ph.Eur. reagenser för analys och testning enligt farmakopémetoder ...