Registrering och övervakning

I det här avsnittet finns ett antal produkter som är utformade för att underlätta hanteringen och registreringen av resultat och ta tiden på dina experiment.

Product selection

Datalogger

iMiniPlus PDF-logger från Escort genererar en omfattande PDF-rapport utan behov av egenutvecklad programvara eller interface när mottagaren får leveransen ...

Diagramskrivare

Registreringsenhet för temperaturdiagram, 10 dagar och 40 dagar ...

Timer

Mekaniska eller digitala tidur, stoppur eller klockor – VWR erbjuder ett brett utbud av produkter av produkter för applikationer där tid är en viktig faktor ...

Anteckningsböcker för laboratorier

Anteckna! Ett verktyg för labbet.