Vattenrening

Användning av vatten med hög renhet i analytiska laboratorier kan väsentligen minska tiden som används för felsökning på grund av kontaminering av prover och instrument. Idag är vatten av hög renhet en viktig del av kvalitetsprogrammen i de flesta laboratoriemiljöer.

VWR erbjuder ett brett sortiment av vattenreningssystem, från destillationsapparater till vattenrenare för typ 1 vatten.

LÄNK TILL INREDNING