Forskning och utveckling

Research & development

Det mesta du behöver för ditt labb. Täcker en mängd tekniker med länkar till applikationsområden. 

Vägning

VWR erbjuder ett stort urval av mikro- och analysvågar med spårbara vikter och kalibreringscertifikat…

Mikroskopi, bildlösningar och tillbehör

Från de mest grundläggande mikroskopen till sofistikerade modeller, bildtagningssystem och kall ljuskällor till förbrukningsvaror.

Vätskehantering

VWR erbjuder en komplett vätskehanteringslösning...

Elektrokemiprodukter

Measure pH, conductivity, redox, DO or turbidity, or a combination of instruments with up to 3 channels

Kemikalier för oorganisk analys

VWR kan erbjuda kemikalier till en mängd analystillämpningar inom FoU ...

Läkemedel

Kemikalier från både VWR Chemicals och Merck enligt europeisk farmakopé ...

Titrering

Allt du behöver för titrering. Från klassiska glasbyretter till automatiska titratorer, reagens och tillbehör ....

Centrifugering

Mikrocentrifuger och bordscentrifuger med och utan kyla, från många marknadsledande leverantörer ...

Inkubatorer

VWR täcker allt – från CO2-inkubatorer till klimatkammare ...

Värmeskåp

Värmeskåp, fläktvärmeskåp, vakuumugnar ...

Ugnar

VWR har ett brett sortiment ugnar som passar för föraskning och för värmebehandlingsapplikationer ...

Temperaturmätning och dataloggning

Temperatur är en av de viktigaste faktorerna i laboratoriemiljö ...

Spektrofotometrar

VWR erbjuder ett stort och växande sortiment av spektrofotometrar för alla tillämpningar ....

Fukthaltsanalys

VWR erbjuder ett brett sortiment fukthaltsvågar med olika värmeelement: infraröd, halogen, metall, keramik eller kvarts för rutinanalyser...

Smältpunkt

En mycket väletablerad metod för att göra en första bestämning av ämnen och produkter ...

Densitet

Densitet för till exempel lösningar och vätskor är ett vanligt kvalitetskontrollstest i livsmedels- och bryggeriindustrin ...

Registrering och övervakning

I det här avsnittet finns ett antal produkter som är utformade för att underlätta hanteringen och registreringen av resultat och ta tiden på dina experiment ...

Kromatografi och Masspektrometri

Kromatografi och masspektrometri är viktiga tekniker inom många olika områden, med applikationer inom forskning, universitet och industrin. Avantor har ett omfattande sortiment av produkter för denna teknik som instrument, kolonner, vialer m.m. samt servi

Life Science

Innovative, high quality products for Genomics, Proteomics, Cell biology and Microbiology...