Personligt skydd och arbetskläder för produktion

Avantor personligt skydd

Personlig skyddsutrustning kan hjälpa dig att minska din exponering för risker på arbetsplatsen. Avantor erbjuder ett omfattande sortiment av personliga skyddsprodukter från branschledare som är engagerade i att hjälpa dig ge optimal säkerhet, komfort och hållbarhet.

Handskydd

Handskador kan vara en vanlig förekomst i alla labb. Avantor har skyddshandskar för många applikationer som involverar kemikalier, känsliga material, vassa kanter, grova föremål eller extrema temperaturförhållanden. Se vad vi har att erbjuda.

Ögon- och ansiktsskydd

Du kan hjälpa till att undvika ögon- och ansiktsskador genom att förse alla i ditt labb med lämpliga skyddsglasögon, korgglasögon eller ansiktsskydd. Avantor erbjuder ett omfattande sortiment av produkter som kan skydda dig från stänk av kemikalier,

Skyddskläder

Alla på labbet borde vara skyddade om det finns risk för kontaminering. Vi har ett brett sortiment kläder för att ge skydd, komfort och hållbarhet i renrum, produktion, laboratorier och andra miljöer. Se vad vi har att erbjuda.

Andningsskydd

Avantor kan erbjuda det andningsskydd du behöver för att skydda dig själv och uppfylla OSHA- och NIOSH-kraven. Vi kan hjälpa dig att skydda dig från partiklar, gaser, kemiska ångor, dimma och andra faror. Se hur vi kan hjälpa dig.

Kemskyddskläder

Oavsett vilken typ av labb du arbetar i, har Avantor de kemikalieresistenta förkläden, overaller och andra plagg du behöver för att skydda dig mot toxiner, irriterande eller frätande ämnen och andra farliga material. Se vad vi har att erbjuda.

Hörselskydd

Höga ljud kan skada din hörsel permanent. Skydda dig mot hörselnedsättning genom att välja bland Avantors breda urval av hörselskyddsprodukter som täcker olika ljudnivåer. Se vad vi har att erbjuda.

Solutions for your workplace during the Covid-19 pandemic

Tapes, signs, wipes and protective screens to keep your workplaces safe during COVID-19.