Håll mig inloggad?
Avslutas om 
Din inloggning har gått ut
Din session har gått ut. För din säkerhet har vi loggat ut dig.
Vill du logga in igen?

Säkerhetsmeddelande

**Security / Technical Update**    

Following industry best practice and to maintain a high standard of system security, we will be discontinuing support for the TLSv1.0 internet protocol on April 7th, 2018 on VWR.com.  After this date, our websites will only support PCI-compliant versions of TLS (1.1, 1.2).  We do not anticipate any customer disruption with this change; however, as a precaution, please share this message with your IT & eProcurement system resources.

Migrating from SSL and Early TLS

 

Bästa Kund,

På grund av ett offentliggjort säkerhetsproblem i SSL v3 (arbetsnamn Poodle ), kommer VWR upphöra att stödja SSL v3 protokollet inom en snar framtid (datum ej bestämt).
SSLv3 är till stor del föråldrad, men det är viktigt för alla organisationer som fortfarande använder detta protokoll att vara medvetna om den säkerhetsbrist som avslöjades den 14 oktober av Googles säkerhetsteam. En detaljerad översikt över detta säkerhetsproblem finns tillgängligt via följande länkar https://www.openssl.org/~bodo/ssl-poodle.pdf och https://blogs.akamai.com/2014/10/ssl-is- dead-lang-live-tls.html

Detta säkerhetsproblem påverkar inte TSL, som är det protokoll som redan stöds av våra VWR system. Vårt VWR b2b Punchout verktyg stödjer TLS (upp till version 1.2) och vår B2B gateway for backend EDI/XML transaktioner stöttar TLS version 1.0 i nuläget.

Vänligen ta kontakt med er lokala IS för att bekräfta att dina servrar enbart är uppsatta för att använda TLS-protokollen, och att SSLv3 deaktiveras omedelbart. Det bästa sättet här är att ditt tekniska team aktiverar denna ändring på servernivå, då detta kommer att innebära ett fullgott beskydd på den existerande säkerhetsrisk som uppdagats och bidra till en smidigare övergång för alla användare. För att deaktivera SSLv3 på klientsidan, finns mer information att tillgå via denna länk: http://tweaks.com/windows/67027/how-to-protect-ie-chrome-and-firefox-from-the-poodle-ssl-v3-exploit/

Om ditt tekniska team inte genomför en plan för att migrera till ett TSL-protokoll, så kommer inte din punch-out och andra integrerade funktioner kring orderläggning att fungera så snart SSLv3 support upphör inom en snar framtid. Detta kommer i så fall påverka all er b2b koppling till leverantör, om det inte åtgärdas i tid.

Vi kommer att publicera mer information kring detta inom kort och ge er det exakta datum där VWR deaktiverar SSLv3 stödet. Om ni har tekniska frågor, ta kontakt med oss så snart som möjligt.

 

VWR B2B Support & Security Team