Efterlevnad och certifiering

Överlägsen kvalitetsprocess

VWR var den första större leverantören av laboratorieutrustning i Europa att uppnå trefaldig registrering i enlighet med internationella standarder:

 • Kvalitet – ISO 9001:2015
 • Miljö – ISO 14001:2015
 • Hälsa och säkerhet – OHSAS 18001:2007

Tack vare certifieringen av hela vår laboratorieutrustningsverksamhet kan våra kunder vara förvissade om att ett tredjepartscertifieringsorgan regelbundet granskar oss och kontrollerar hur våra processer är organiserade och de mänskliga/tekniska faktorer som kan påverka kvaliteten. Det innebär att våra kunder kan vara säkra på att de tjänster som vi erbjuder dem är av högsta kvalitet. VWR arbetar kontinuerligt med att utvidga omfattningen av certifierade områden och har nu dessutom certifierats för:

 • ISO/IEC 17025:2005 för tjänster i flera länder och för pipettkalibreringstjänster som används runt om i Europa
 • ISO 13485:2003 för tillverkning av förbrukningsartiklar för patologi- och cytopatologilaboratorier

Certifieringen omfattar för närvarande:

 • Inköp, marknadsföring, lagring, distribution och försäljning av kemikalier, förbrukningsartiklar, laboratorieutrustning, möbler och laboratorieinformationssystem.
 • Blandning, påfyllning, analys och förpackning av kemikalier.
 • Regenerering av resiner.
 • Tillverkning av laboratorieglaskomponenter.
 • Installation, underhåll, validering, kalibrering och reparation av laboratorieutrustning.
 • Tillhandahållande av utbildningstjänster.

Om du har ytterligare frågor gällande VWR:s kvalitetspolicy kan du kontakta: