Temperaturreglersystem

Temperaturkontrollsystem används i stor utsträckning för många olika kyl- och värmetillämpningar på bioteknik-, mikrobiologi- och kemilaboratorier. 

VWR erbjuder kyltermostater, kylare och termostatbad från en mängd olika marknadsledande leverantörer, till exempel Julabo, Huber, Lauda och Grant, och även från vårt eget sortiment, VWR Collection. 

Låt oss hjälpa dig att hitta rätt termostat för din tillämpning. 

Välj en termostat efter tillämpning

Välj en termostat efter leverantör

Gör en offertförfrågan

Vad du bör tänka på innan du köper en termostat

 • Vilken tillämpning arbetar du med?
 • Arbetar du med interna eller externa tillämpningar? 
 • Behöver du ett öppet eller slutet system? 
 • Vilket temperaturintervall krävs?
 • Vilken temperaturstabilitet krävs?
 • Vilken uppvärmnings- och nedkylningstid krävs?
 • Vilka är kylnings/värmningskraven (watt)?
 • Behövs en integrerad programmeringsfunktion med tids- och temperatursprofilering?
 • Vilken kapacitet (liter) krävs?
 • Vilken flödeshastighet krävs?
 • Behövs en PT100-sensor?

 

Gör en offertförfrågan

Beräkning av kylningsbehov


Det är viktigt att ta reda på kylningsbehoven för en tillämpning. Du kan beräkna kylningsbehov med hjälp av följande formel:


Watt i Celsius watt = (ΔT° x (4,126)/sek
ΔT° = temperaturskillnad mellan inflöde och utflöde genom tillämpningen för vätska
sek = tid i sekunder för att fylla en 1 l behållare. Om till exempel det kända flödet är 10 l per minut ger 60 sekunder/10 l värdet 6 sekunder. Sek = 6 sekunder.
4,126 = konverteringskonstant för densitet och specifik värme för vatten

Klicka här om du vill gå till guiden för alla våra termostater