USP referensstandarder och farmaceutiska analytiska föroreningar

I över 200 år har USP (USA:s farmakopé) arbetat för att bygga upp trygghet där det har störst betydelse för läkemedlen, kosttillskotten och livsmedlen i vår värld.

Kontakta din specialist

Hjälper till att skydda patientsäkerheten och förbättra hälsan för människor runt om i världen genom att ställa upp rigorösa vetenskapliga och offentliga kvalitetsstandarder.

USA:s farmakopé, USP är en oberoende , vetenskaplig icke-vinstdrivande organisation. Även om denna organisation inte är en myndighet har den ett nära samarbete med statliga verk och departement och tillsynsmyndigheter runt om i världen för att underlätta att tillhandahålla standarder för olika ämnens identitet, styrka, kvalitet och renhet som hjälper till att säkerställa den globala tillgången på läkemedel, kosttillskott och livsmedelsingredienser.

USP-standarder är juridiskt erkända i USA och andra länder och används i mer än 140 länder.

1. USP-referensstandarder

USP erbjuder för närvarande mer än 3500 referensstandarder – som i hög grad är kännetecknande exempel för:

  • Läkemedelssubstanser
  • Hjälpämnen
  • Livsmedelsingredienser
  • Orenheter
  • Nedbrytningsprodukter
  • Kosttillskott
  • Farmakopégodkända reagenser
  • Prestandakalibratorer


USP-referensstandarder är fastställda för användning vid genomförandet av tester och analyser enligt den officiella USP National Formulary (NF), dvs. nationella formelsamling. USP tillhandahåller också referensstandarder som är specificerade i kodexen Food Chemicals Codex och för originalsubstanser (kemiska prover av hög kvalitet), som en service för analyslaboratorier, kliniska och farmaceutiska laboratorier samt forskningslaboratorier.

2. Orenheter i farmaceutiska analyser (PAI)

USP har utvecklat en produktserie för att upptäcka orenheter som tillsammans med de officiella USP-referensstandarderna ger uttömmande problemlösning för forsknings- och analysbehov. USP:s mål är att erbjuda ett uttömmande produktpaket som stöd i ert arbete med produkter innehållande aktiva farmaceutiska substanser och läkemedelsprodukter. Denna nya produktserie utökas kontinuerligt, innefattande en balans mellan antalet orenheter och antalet överordnade aktiva farmaceutiska substanser.