UV/VIS-spektroskopi

UV/VIS-analys med spektrofotometer kan behöva olika slags kemikalier. Först utvecklas en specifik lösningsmedelsklass för att undvika optiska orenheter i provet. I nästa steg måste spektrofotometern kalibreras med hjälp av UV/VIS-standard-kit. Därefter kan lösningsset med färgreferenser spara tid genom att man själv kan bereda referenslösningarna.

Produktkategorier

Lösningsmedel för UV/VIS-spektroskopi

Högrena lösningsmedel specialframtagna för spektroskopitillämpningar som kräver högsta spektral renhet.

UV/VIS-standarder

Du kan förlita dig på dina resultat med vårt kompletta sortiment för kalibrering av spektrofotometrar avseende kontroll av absorbans, upplösningsförmåga, ströljus- och våglängdsnoggrannhet.

Färgstandardlösningar

I huvudsak inom petrokemi kan vi erbjuda ett komplett sortiment med ”bruksfärdiga” lösningar för användning som kalibrerings- och/eller kvalitetskontrollstandarder enligt ASTM, Saybolt, Platinum-coblat och européisk farmakopé (Ph Eur)

Färgstandarder i set

Dessa lösningar har utvecklats och tillverkats enligt europeiska farmakopén, kap. 2.2.2. "Färgningsgrad för vätskor".

Vanliga frågor

Olika standarder i ampuller, levererade i set med ifyllt analyscertifikat, finns tillgängliga för kontroll av

parametrar såsom:

  • Absorbanskontroll
  • Ströljustestning
  • Testning av upplösningsförmåga
  • Test av våglängd

Dokumentation

Ytterligare resurs