VWR® kemikalier för bioprocessing och excipienter

Fler produktlösningar

VWR tillverkar biologiska cGMP-buffertar och biokemikalier i kommersiell skala och erbjuder dessutom många olika varumärken. Vi kan hjälpa dig att tillgodose de allt mer rigorösa kraven till leverantörskedjan inom life science. Våra tillverkningsspecialister och dedikerade säljteam och vår serviceorganisation gör det möjligt för oss att erbjuda en helt transparent och robust leveranskedja på en marknad med många regleringar. Vi erbjuder bland annat:

  • Lämpliga produkter för bioprocessing och excipienter
  • BSE-TSE-fria produkter
  • Kundanpassade förpackningar och specifikationer
  • Prov från tre olika batcher