Kemikalier och kromatografi

Oavsett om det gäller enkel pappersfiltrering eller avancerade HPLC-metoder erbjuder våra varumärken och produkter i VWR Collection-sortimentet högkvalitativa laboratoriekemikalier och förbrukningsvaror som stöder ditt analysarbete.

Vårt omfattande utbud av kemikalier från VWR collection och J.T. Baker® sträcker sig från tekniska reagenser med enkla specifikationer för grundläggande arbete till material med ultrahög renhet som stödjer även de mest känsliga applikationerna inom ppt/ppb. Våra produkter omfattar bland annat reagenser med analysklassning, buffertar, lösningsmedel med hög renhetsgrad och standarder och möjliggör exakt och reproducerbart arbete.

Klicka på knappen nedan för att få veta mer och öppna vårt Chemical Corner där du kan upptäcka allt vi har att kan erbjuda, inklusive innovationer och erbjudanden.

Product selection

Titratorer för flaskor

Den digitala byretten Digitrate Pro

Plattor för kromatografi

WebSeal-plattor med 96 eller 384 brunnar samt förseglingsmattor och -tejper

Kromatografiflaskor

Flaskor, septa, insatser, lock och krimpverktyg för HPLC och GC

Säkerhetslock och säkerhetslock för avfall

Förhindrar läckage av ångor från lösningsmedels- och avfallsbehållare.

VWR Chemicals

VWR chemicals är vår egen serie av laboratorie- och industrikemikalier med garanterad hög kvalitet, detaljerade specifikationer, säkra förpackningar och utmärkt service som ger valuta för pengarna.

Avantor

J.T.Baker® och Macron Fine Chemicals™, Avantor's varumärken för laboratorie- och produktionskemikalier är tillgängliga hos VWR

Kromatografi och Masspektrometri

Kromatografi och masspektrometri är viktiga tekniker inom många olika områden, med applikationer inom forskning, universitet och industrin. Avantor har ett omfattande sortiment av produkter för denna teknik som instrument, kolonner, vialer m.m. samt servi

Kompletta system eller enskilda moduler

VWR International kan erbjuda såväl analytiska som preparativa HPLC instrument med mjukvara och ett brett tillbehörssortiment som kolonner, vialer, lösningsmedel osv.

Equipment Services

VWR har ett utbud av nya tjänster som hjälper dig att anpassa din verksamhet, spara in på kostnader samt driva ditt laboratorium på ett effektivt sätt ...

VWR:s tjänster för specialtillverkning

Kundanpassade kemikalier och tjänster, för vetenskapliga framsteg för mänsklig hälsa

Kvalitetslösningar utformade för vetenskap

Varumärken i VWR Collection

Våra varumärken är utformade för dagens applikationer på laboratorier. Våra specialister med stor erfarenhet inom vetenskap, kvalitetskontroll, teknik, tillverkning och industri arbetar kontinuerligt för att möta våra kunders behov.