Life science och mikrobiologi

VWR:s sortiment omfattar ett brett urval av produkter för proteomik, genomik, cellodling, mikrobiologi och mycket mer, alla utformade för att låta dig utforska nya gränser. Vi erbjuder en tillförlitlig försörjning av reagenser, förbrukningsartiklar och instrument av utmärkt kvalitet som ger de valmöjligheter som behövs för alla life science-discipliner.

Additional Resources

Cell Biology [CN]

From growing cells for research or production to performing analysis, the products that you need can be found at vwr.com...

VWR:s tjänster för specialtillverkning

Kundanpassade kemikalier och tjänster, för vetenskapliga framsteg för mänsklig hälsa

Kvalitetslösningar utformade för vetenskap

Varumärken i VWR Collection

Våra varumärken är utformade för dagens applikationer på laboratorier. Våra specialister med stor erfarenhet inom vetenskap, kvalitetskontroll, teknik, tillverkning och industri arbetar kontinuerligt för att möta våra kunders behov.

Cell culture

Satser för nukleinsyrarening

Extraction and purification of RNA or DNA from various sample types...

Filterspetsar

Pipettering är en grundläggande del av alla life science-metoder.

PCR-reagenser

Högkvalitativa PCR-enzymer för alla tillämpningar.

Termocykler för PCR

Uppsättningen av termocykler erbjuder olika blockformat.

PCR-arbetsstationer

Arbetsstationen använder UV-dekontaminering för att skapa en perfekt miljö för PCR osv.

Elektroforessystem

Horisontella och vertikala enheter för agaroselektrofores eller PAGE.

Elektroforesreagenser

Urval av elektroforesreagenser, däribland agaros, urea, akrylamid, TRIS, EDTA, SDS mm.

Blotting

Blottingdynor och blottingpapper för användning i protein- och nukleinsyrablotting.

Filtrering för cellodling

Vakuumfiltreringssystem för flasköppningar för beredning av sterila media och buffertar.

Kryoförvaring

Behållare, tankar och kärl för kryogenisk transport och förvaring av prover.