Pålitlig laboratorieutrustning

Eftersom alla prover är värdefulla är vår laboratorieutrustning utformade för att ge orubblig prestanda. VWR:s sortiment av ugnar, inkubatorer, centrifuger, skakapparater, ULT-frysar, värmeplattor och annan utrustning är konstruerade för att vara robusta och hållbara och stöds av våra förstklassiga garantier. Utrustningen i VWR Collection-sortimentet har högkvalitativa funktioner och kompakta mått för att arbetsplatsen ska förbli strömlinjeformad och fokuserad.

Product selection

Autoklaver

VAPOUR-Line-autoklaver i fristående och bordsmodell från VWR®.

Bordscentrifuger

Centrifuger med kylning eller omgivningstemperatur, volymer på 0,2−750 ml, swingout-hastigheter på runt 4 000 min-1 och fast vinkel över 30 000.

Värmeblock

Analoga och digitala värmeblock och värmeblandare.

Cirkulatorer/termostater

Bad, styrenheter termostater och cirkulatorer/recirkulatorer, uppvärmning och kylning.

Homogenisatorer/blandare

Blandare, homogenisatorer och malningsutrustning för provberedning.

Värmeplattor

Keramiska värmeplattor och värmeplattor i rostfritt stål.

Frysar

ULT-frysskåp och -frysboxar.

Mikrocentrifuger

Mikrocentrifuger med kylning eller omgivningstemperatur, provrör i volymer på 0,2−2 ml och relativ centrifugalkraft på upp till 17 000 x g.

Inkubatorer

INCU-Line®-inkubatorer med naturlig och forcerad luftkonvektion.

Pumpar

Membranpumpar, rotationspumpar och peristaltiska pumpar samt vakuumsystem.

Pipetter för upprepad pipettering

Pipetter för upprepad pipettering är, i kombination med dispenserspetsar, idealiska för arbete som kräver upprepad dispensering.

Värmeskåp

DRY-Line®-/VENTI-Line®-ugnar med naturlig/forcerad luftkonvektion och PerfectBlot för hybridisering.

Rotationsindunstare

Rotationsindunstare för tillämpningar inom utbildning, organisk syntes, medicinsk kemi osv.

Skakar

Skakare/blandare/vaggor med roterande, rundgående, vaggande eller längsgående rörelse, 3D-rörelse eller vortex.

Omrörare

Magnetiska omrörare, omrörare med toppomrörning och med värme, samt omrörningsstavar och tillbehör.

Ultraljudsbad

Verktyg för rengöring och avgasning.

Vattenbad

Vattenbad för daglig användning och skakvattenbad samt specialmodeller för koliformbad, viskositetsmätning och histologi.

Vattenrening

Vattenreningssystemet från VWR® säkerställer tillförseln av rent vatten.

Equipment Services

VWR har ett utbud av nya tjänster som hjälper dig att anpassa din verksamhet, spara in på kostnader samt driva ditt laboratorium på ett effektivt sätt ...

Kvalitetslösningar utformade för vetenskap

Varumärken i VWR Collection

Våra varumärken är utformade för dagens applikationer på laboratorier. Våra specialister med stor erfarenhet inom vetenskap, kvalitetskontroll, teknik, tillverkning och industri arbetar kontinuerligt för att möta våra kunders behov.