Konduktivitetsmätning

Konduktivitetsmätning av en vattenhaltig lösning är en metod för bestämning av mängden näringsämnen, salter och orenheter. Konduktivitetsstandarder är ett oavvisligt krav för kalibrering av konduktivitetsmätare. Olika standarder är tillgängliga beroende på ditt mätområde. De kan köpas i flaskor eller praktiska påsar, för säkerställande av en ”färsk” lösning vid varje kalibreringstillfälle

Produktkategorier

Konduktivitetsstandarder i praktiska påsar

Nya konduktivitetsstandarder i påsar för analys av prover eller kalibrering av konduktivitetsceller.

Konduktivitetsstandarder i flaskor

Ett mycket stort sortiment med olika koncentrationer från 15 till 100 000 mikrosiemens/cm för analys av prover eller kalibrering av konduktivitetsceller. Tillverkning genom leverantör enligt ISO 17025 och Guide 34

Vanliga frågor

Inget att blanda eller mäta: det är bara att öppna en påse, och den färska lösningar är ”redo att användas”. Våra påsar är perfekta för fältbruk och laboratorium, eftersom det inte behövs extra glasvaror eller mätenheter, och ingenting behöver diskas. Påsarna innehåller engångsdoser och det gör att du har rätt mängd lösning varje gång, vilket förhindrar korskontaminering av proverna.

  • Fickformat
  • Garanterad färskhet
  • Tillförlitligt, lättanvänt och exakt
  • Spårbarhet till NIST
  • Batch-specifikt analyscertifikat medföljer i varje förpackning och visar
  • Mätosäkerhet
  • pH-värden vid olika T°
  • Utgångsdatum
  • Spårbarhet till NIST

Det beror på den lösning som du mäter. Effekten av temperaturen är störst i lösningar med låg konduktivitet (eller låg jonstyrka). I de flesta fall är det en 2%-ig ökning per °C för de flesta vattenhaltiga lösningar. Emellertid har organiska material mycket varierande temperaturkurvor.

Salter, mineraler och upplösta gaser bidrar till konduktiviteten, vilket innebär att konduktiviteten anger mängden upplöst material i en lösning. TDS kan ge en ganska noggrann mätning när man jämför status för en enda källa (t.ex. NaCl). Men när man jämför två olika typer av lösningar kan fel lätt uppstå. Kalibrera mätaren med hjälp av samma upplösta material som finns i testlösningen.

Sonden är densamma för bådadera, men en salinitetsmätare har en korrektionsfaktor som tillämpas på avläsningen. Korrektionsfaktorn använder konduktivitetsavläsningen och omvandlar den till ppm för ett specifikt salt (vilket varierar efter tillverkare).

Nej. Cellkonstanten kan variera och stiftkonfigurationerna är olika i typfallet. Även typen av termistor som används för temperaturutjämning varierar.

Använd en standardlösning i utbudet av prover du testar för att kalibrera sonden. Placera sonden i en standardlösning, konditionera och skölj sonden i ett andra prov av standardlösningen. Använd sedan ett tredje prov av standardlösningen för att kalibrera och justera cellkonstanten tills att det specificerade värdet visas. Omkalibrera när du ändrar intervall, eller om avläsningarna verkar felaktiga.

Dokumentation

Ytterligare resurs