VWR:s tjänster för specialtillverkning

VWR främjar och för vetenskapen framåt genom att tillhandahålla kemikalier och tjänster av hög kvalitet, speciellt anpassade efter dina behov när det gäller produkter eller tillverkning. Genom verksamhetsoptimering kan vi leverera lösningar som möjliggör forskning, testning, produktion och kommersialisering över hela världen.

Vår kärnverksamhet omfattar:

  • Tillverkning av kundanpassade lösningar
  • Anpassad dosering och förpackning av lösningar och fasta ämnen
  • Komposition och efterbehandling

Vi strävar alltid efter att erbjuda bästa möjliga service. Samtidigt som vi anpassar oss efter dina behov fortsätter vi att lägga stor vikt vid följande:

  • Flexibilitet och innovation
  • Säkerhet i leverantörskedjan
  • Kvalitet och regelefterlevnad
  • Utmärkta verksamhetsresultat
  • Ett brett utbud av funktioner och tjänster
  • Produktöverföring och design

Koncentrera dig på kärnverksamheten och låt VWR ta hand om anskaffning, produktion, testning och dokumentation av dina kemikalier.

Förfrågan om specialtillverkning

.

Video

Tillverkningsanläggningar världen över

Med 11 tillverkningsanläggningar på olika ställen i världen gör VWR ett globalt avtryck när det gäller life science-tillämpningar inom bioteknik, biomedicin, diagnostik och forskning, inklusive allt från forskning och utveckling till produktion i full skala.