VEM - VWR Equipment Management

VWR Equipment Management är ett smarttelefon- och pekdatorbaserat gränssnitt för användare och tjänsteleverantörer som idag använder lösningen VWR Equipment Management.

Bekvämlighet – Synlighet – Hantering av inventarie- och tjänstetillgångar

Inom många organisationer, företag och forsknings- och vetenskapsinstitut blir utrustning en avgörande tillgång för forskarnas arbete. Lösningen VWR Equipment Management och appen VWR Equipment Management möjliggör hantering och övervakning av utrustning i hela organisationen. Ett utrustningshanteringssystem är en del av kvalitetssystemet och därmed en avgörande faktor för att kunderna ska kunna uppfylla sina efterlevnadskrav. Lösningen VWR Equipment Management hanterar underhåll, kalibreringar, reparationer, utrustningslager och många andra regelbundna aktiviteter på ett effektivt sätt. Detta bidrar till att upprätthålla utrustningskontrollen för alla tillgångar.

VWR Equipment-appen är integrerad i lösningen VWR Equipment Management och hjälper medarbetare och tjänsteleverantörer att ansluta sig till utrustningen var de än befinner sig.

Fördelar med VWR Equipment:

 • Registrera ny utrustning, inklusive bildtagning
 • Identifiera utrustning med hjälp av QR-koder eller streckkoder
 • Verifiera platsen för en utrustningsdel
 • Kontrollera status för utrustningens reparationsscheman
 • Spåra och hantera dina tjänstebegäranden och arbetsbeställningar
 • Skapa nya tjänstebegäranden i laboratoriet, vilket omfattar bildtagning för bättre dokumentation
 • Checka in och checka ut utrustning

Rutinunderhållet och hanteringen av små inköp till stora kapitalinvesteringar är grundläggande när avkastningen på investeringar ska förbättras och driftskostnaderna därför minskas. Lösningen VWR Equipment Management befriar de enskilda användarna från den här uppgiften och hanterar utrustningen via ett användarvänligt programvarustyrt hanteringssystem.

VWR Equipment Management kombinerar hanteringen av utrustningssortiment, underhållsschema, lager och arbetsbeställningar för snabb och enkel administrering, spårning och beslutsprocess.

Fördelar med lösningen VWR Equipment Management:

 • Ett molnbaserat system stöder mobil inventariehantering och erbjuder ett användarvänligt gränssnitt
 • Spårar all utrustning tjänstehanteringen kräver: tjänsteregister, scheman över förebyggande underhåll, skapar arbetsbeställningar
 • Möjliggör strategiska inköpsbeslut baserade på lagrad information: total ägandekostnad
 • Kontrakts- och garantihantering
 • Kör rapporter och skapar prestandaindikatorer
 • Jämför prestanda för tillverkare, tjänsteleverantörer, leverantörer osv.

*Observera: För att kunna använda VWR Equipment Management-appen måste lösningen VWR Equipment Management installeras och konfigureras. VWR kan utvärdera dina behov och erbjuda lämplig produkt, utbildning och support. Kontakta ett lokalt VWR-kontor för att få en utvärdering, eller besök vwr.com.