VWR SearchPad

VWR SearchPad är ett pekdatorbaserat sökgränssnitt för forskare och vetenskapliga experter som idag använder VWR Inventory Management för laboratorieutrustning, som drivs med VSR+-teknik.

Bekvämlighet – Synlighet – Inköpslösning från laboratorier till alla lagerplatser

På många forsknings- och vetenskapsinstitut finns det flera laboratorier och lager med specifik laboratorieutrustning för varje forskningsområde. VWR SearchPad, som innehåller VWR:s Inventory Management-programvara, VSR+, kan lokalisera produkter i olika laboratorier eller lager, listade efter närheten till aktuell plats med hjälp av GPS-funktioner. Forskare kan begära att produkter transporteras till ett specifikt laboratorium av en VWRCATALYST-medarbetare på anläggningen, eller gå och hämta artikeln på närmaste plats.

Fördelar med VWR SearchPad och Inventory Management, som drivs med VSR+-teknik:

  • VSR+-tekniken tillhandahåller 360 graders synlighet, från forskarens skrivbord till alla lagerplatser i leveranskedjan
  • Ett molnbaserat system stöder mobil inventariehantering och erbjuder ett användarvänligt gränssnitt
  • VSR+-tekniksystemet stöder VWR-produkter och tredjepartsprodukter från alla leverantörer
  • Enklare administrativa uppgifter: hitta produkter, övervaka lagerkonsumtion, fylla på inventarier via vwr.com och kontrollera inkommande leveranser
  • Omfattar ett aktivitetsbaserat aviserings- och meddelandesystem som informerar användare, chefer och administratörer om väntande uppgifter som beställningar, plockbegäranden, leveranser och kritiskt låga produktlager
  • Realtidsuppdateringar om lagersaldo för alla platser – laboratorier och lager
  • Enkelt att driftsätta och kan integreras i ditt administrationssystem med hjälp av inbyggda konfiguratorer som gör att du kan ansluta till din miljö

*Observera: För att kunna använda VWR SearchPad-applikationen måste VWR Inventory Management, som drivs med VSR+-teknik, installeras och konfigureras. VWR kan utvärdera dina behov och erbjuda lämplig produkt, utbildning och support. Kontakta ett lokalt VWR-kontor för att få en utvärdering, eller besök vwr.com.