Kvävebestämning

Kjeldahl-metoden används för att bestämma kvävehalten i ett prov. I denna analys provet med en stark syra, och det fria kvävet reagerar för att bilda ammoniumsulfat.

Katalysatorer (tabletter) tillsätts för att skynda på processen. Nästa steg är destillation följd av titrering. I denna process krävs ett flertal kemikalier. Från syror för uppslutning, till volymetriska lösningar och indikatorer för slutlig titrering.

Produktkategorier

Reagenser för Kjeldahl-metoden för kvävebestämning.

Fullständigt sortiment med reagenser för Kjeldahl-metoden, bruksfärdiga, för undvikande av eventuella olyckor under beredning

Kjeldahl-katalysatorer för kvävebestämning.

Ett omfattande sortiment av ”bruksfärdiga” tabletter som uppfyller optimala krav för nedbrytningsfasen för svavelsyra.

Vanliga frågor

Kjeldahl-metoden används för kvantitativ bestämning av det kväve som finns i organiska ämnen samt det kväve som finns i de oorganiska föreningarna ammoniak och ammonium (NH3/NH4+) i alla slags livsmedels- eller miljöprover såsom:

  • Kött och tillhörande produkter såsom korv
  • Spannmål och mjöl
  • Kakao
  • Mjölk och tillhörande produkter (ost och mjölkpulver)
  • Jord
  • Vatten (spill - och dricks-) eller avloppsvatten...

Dokumentation

Ytterligare resurs