EN374-3:2003 ersätts med EN16523-1 i slutet av året

Visshet vid första ögonkastet!

Båda metoderna är tekniskt mycket lika men det kommer att bli stora förändringar i kraven. Listan med krävande kemikalier ökar från 12 till 18 och symbolen med bägaren ersätts med tre kategorier av E-kolvpiktogram.

  • Typ C för "Enkelt skydd" – minst nivå 1 mot 1 kemikalie i listan
  • Typ B för "Medelhögt skydd" – minst nivå 2 mot 3 kemikalier i listan
  • Typ A för "Högt skydd" – minst nivå 2 mot 6 kemikalier i listan