XRF

För provberedning av XRF-analysen kan man använda borater för fusion, additiv för fusion och förhandsvägda tabletter för malning och tablettering. Det viktigaste är att skapa homogena prover och att undvika kontaminering med spår av orenheter i provet. Merck:s Spectromelt® produkter kan hjälpa dig att åstadkomma det.

Produktkategorier

Additiv för fusion

Icke-vätande tillsatser såsom t.ex. litiumbromid och kaliumjodid, fungerar som frisättningsagenter som hjälper till att förhindra att boratglaset fastnar på platinavaran.

Reagenser för fusion

Spectromelt® fluxes för beredning av fusionsprover. Merck levererar både litiumborater, Spectromelt® A samt natriumborater, Spectromelt® B10.

Reagenser för malning och tablettering

Spectromelt® C-serien har utvecklats särskilt som malnings- och tabletteringshjälpmedel. Inom automatiserad provberedning av pulverprover är analyshastigheten en viktig faktor.