X-ray fluorescence spectroscopy (XRF)

Avantor X-ray fluorescence spectroscopy (XRF)

Avantor can provide you with the products and materials you need for to conduct X-ray fluorescence spectroscopy, or XRF, in your lab. Choose the products that work best for you from among our extensive selection.

X-ray fluorescence spectroscopy, or XRF, lets analysts obtain qualitative and quantitative information by measuring the fluorescent X-rays that are emitted from a sample when X-rays are projected onto the sample from an outside source. You can get the products and materials you need to for XRF spectroscopy from a single, trusted source.

Produktkategorier

Additiv för fusion

Icke-vätande tillsatser såsom t.ex. litiumbromid och kaliumjodid, fungerar som frisättningsagenter som hjälper till att förhindra att boratglaset fastnar på platinavaran.

Reagenser för fusion

Spectromelt® fluxes för beredning av fusionsprover. Merck levererar både litiumborater, Spectromelt® A samt natriumborater, Spectromelt® B10.

Reagenser för malning och tablettering

Spectromelt® C-serien har utvecklats särskilt som malnings- och tabletteringshjälpmedel. Inom automatiserad provberedning av pulverprover är analyshastigheten en viktig faktor.

Literature