Whatman™ filter för vatten-, luft- och jordanalys

Exakta och tillförlitliga analysresultat är viktigt för miljötester vid luft-, vatten- och jordanalys. GE ser till att filtreringssteget är effektivt, reproducerbart och bevarar provet. Oavsett om du använder glasfiberfilter, pappersfilter, sprutfilter eller andra Whatman™-produkter kan du vara säkert på att GE förstår betydelsen av kvalitet.

Vattenanalys   Luftanalys   Jordanalys
   
NYA RTU*-filter tillgängliga!
*Bruksfärdiga
       

40 års erfarenhet av miljöprovberedning och testning på 21 minuter

Till toppen

Whatman™ filter för vattenanalys

Med Whatman™ filter kan du testa dina prover i enlighet med miljökraven för vattentest. Följande tester måste utföras:
 • analys av fasta ämnen
 • analys av metaller
 • provberedning med lösta joner
 • organiskt kolinnehåll
 • HPLC, UHPL, ICP-MS
 • mikrobiologisk analys

Whatman™ har utvecklat särskilda filter för att garantera tillförlitliga resultat och för att du enkelt ska kunna utföra alla analyser även för kritiska prover.

934-AH RTU-glasfiberfilter, som levereras i ett förtvättat och förvägt format, ger till exempel en avsevärd tidsbesparing när du utför analyser av fasta ämnen i suspension.

GD/XP-sprutfiltren med ett integrerat förfilter och ett membran på 0,45 µm möjliggör en enkel filtrering av svårfiltrerade prover. Förfiltret i polypropylen minimerar jonextraktion vilket gör filtren lämpliga för spårmetallanalys med ICP-MS. Ta reda på hur Anotop™ IC, Puradisc Aqua 30, Puradisc, Spartan, GD/XP och GD/X™ och Mini-Uniprep kan hjälpa dig.

Kundutlåtanden: Whatman™-filter för vattenkvalitetstestning

Nytt: RTU-sortimentet (bruksfärdigt) har utökats med filtren

GF/C RTU för upplösta och suspenderade fasta material enligt EN872
934-AH RTU för flyktiga ämnen enligt US EPA standardlaboratoriemetod 2540 C och D

Bruksfärdiga: förtvättade, torkade/antända, kylda, uttorkade, vägda till 4 decimaler och placerade i skål med etikett/streckkod och kartong med streckkod 

Beställ Whatman-filterprover för VATTEN

Total mängd suspenderade, lösta och flyktiga fasta ämnen måste bestämmas med hjälp av glasfiberfilter. 934-AH RTU-glasfiberfiltren är klara att användas.Filter av glasmikrofiber utan bindemedel, klass GF/C, Whatman

Användningsområde:
Filter för analys av total mängd suspenderade, lösta och flyktiga fasta ämnen

Highlight 1:
Retention av mycket fina partiklar

Highlight 2:
Partikelretention 1,2 µm

Standardmetod för överensstämmelse:
EN 872

Filternamn:
GF/C

Filtertyp:
Glasfiberfilter

 Filter av glasmikrofiber utan bindemedel, klass 934-AH, Whatman

Användningsområde:
Filter för analys av total mängd suspenderade fasta ämnen

Highlight 1:
Hög belastningskapacitet

Standardmetod för överensstämmelse:
2540D

Filternamn: 934-AH

Filtertyp: Glasfiberfilter

 

Ny RTU för flyktiga ämnen tillgänglig

Filter av glasmikrofiber, 934-AH™ RTU, Whatman

Användningsområde:
Filter för analys av total mängd suspenderade fasta ämnen

Highlight 1:
Klart för användning: förtvättat och förvägt

Highlight 2:
Varje skål med unik streckkod

Standardmetod för överensstämmelse:
2540D

Filternamn: 934-AH RTU

Filtertyp: Glasfiberfilter

Filter av glasmikrofiber utan bindemedel, klass GF/C RTU, Whatman

Användningsområde:
Filter för analys av total mängd suspenderade, lösta och flyktiga fasta ämnen

Highlight 1:
Bruksfärdig: förtvättad, torkad, kyld och vägd

Highlight 2:
Certifierad viktminskning <0,017 mg/cm2 

Standardmetod för överensstämmelse:
EN 872

Filternamn:GF/C RTU

Filtertyp: Glasfiberfilter

       

Demonstration av glasmikrofiberfilter, 934-AH™ RTU, Whatman


VWR tillhandahåller ett komplett utbud av förbrukningsartiklar, utrustning och reagenser för miljöanalys. Använd sökverktyget på vår hemsida eller kontakta din återförsäljare.

Till toppen

Whatman™ Filters for Air Testing

Air quality monitoring is getting more and more important because of the presence of high amount of air pollutants in the ambient air. The sources of emission can be natural or caused by industries, agriculture or transport traffic. Ultrafine particles (UFPs) have become a key area of interest in environmental monitoring and related studies as they have been shown to have potentially significant impacts on air quality and health.

Heavy metals, organics and inorganics chemicals such as ozone, volatile organic carbons, SO2, NO2, CO, benzoate, or asbestos has to be monitored too.

Whatman™ can support you with dedicated filters for particulate monitoring both manual and automated; for sampling in normal or aggressive enviroments; for radioactivity, metals or asbestos testing.

Make your choice between 13 different types of Whatman™ filters for air sample testing:

 • PM2,5
 • GF/A
 • EPM 2000
 • GF10
 • TE membranes
 • QM-A quartz fiber filters
 • QM-H quartz fiber filters
 • QM-A quartz thimbles
 • QM-H quartz thimbles
 • Glass microfiber reels
 • WME
 • Nucleopore™ membranes
 • Cyclopore™ membranes

Beställ Whatman-filterprover för LUFT

Manuell provtagning under normala förhållanden

Filter av glasmikrofiber med bindemedel, klass GF 10, Whatman

Användningsområde:
Manuell provtagning av luftpartiklar (normala förhållanden)

Highlight 1:
Extrem mekanisk stabilitet

Highlight 2:
Används upp till 180 °C

Filternamn:
GF10

Filtertyp:
GLASFIBERFILTER

 

Extraktionshylsor, Whatman

Användningsområde:
Manuell provtagning av luftpartiklar (normala förhållanden)

Highlight 1:
För ugnsgas

Highlight 2:
Används upp till 500 °C

Filternamn:
GLASFIBERHYLSOR

Filtertyp:
GLASFIBERHYLSOR

 

Membranfilter, PTFE, TE-sortimentet, Whatman

Användningsområde:
Manuell provtagning av luftpartiklar (normala förhållanden)

Highlight 1:
Hög kemikaliekompatibilitet

Highlight 2:
Minimalt kemisk bakgrund

Filternamn:
TE PTFE

Filtertyp:
PTFE-MEMBRANFILTER

Filter av glasmikrofiber utan bindemedel, klass GF/A, Whatman

Användningsområde:
Manuell provtagning av luftpartiklar (normala förhållanden)

Highlight 1:
För gravimetrisk bestämning, PM10

Highlight 2:
Hög flödeshastighet

Filternamn:
GF/A

Filtertyp:
GLASFIBERFILTER

 

Filter av glasmikrofiber för luftprovtagning, klass EPM 2000, Whatman

Användningsområde:
Manuell provtagning av luftpartiklar (normala förhållanden)

Highlight 1:
För gravimetrisk bestämning, PM10

Highlight 2:
Används i PM-10-luftprovtagningsutrustning med stora volymer

Filternamn:
EPM2000

Filtertyp:
GLASFIBERFILTER

 

Membranfilter för luftprovtagning, PTFE, klass PM 2.5, Whatman

Användningsområde:
Manuell provtagning av luftpartiklar (normala förhållanden)

Highlight 1:
För PM 2.5-bestämning. Hög kemikaliekompatibilitet

Highlight 2:
Minimalt kemisk bakgrund

Standardmetod för överensstämmelse:
EPA PM 2.5 (kraven i 40 CFR del 50 bilaga L)

Filternamn:
PM 2.5 PTFE

Filtertyp:
PTFE-MEMBRANFILTER

Manuell provtagning i aggressiva miljöer

Filter av kvartsmikrofiber för luftprovtagning, klass QM-A, Whatman

Användningsområde:
Manuell provtagning av luftpartiklar (aggressiv miljö)

Highlight 1:
För ugnsgas. Kvarts med hög renhetsgrad.

Highlight 2:
Används upp till 800 °C

Filternamn:
QM-A

Filtertyp:
KVARTSFIBERFILTER

 

Filter av ren kvarts för luftprovtagning, klass QM-H, Whatman

Användningsområde:
Manuell provtagning av luftpartiklar (aggressiv miljö)

Highlight 1:
100 % ren kvarts

Highlight 2:
Används upp till 900 °C

Typ av filter:
QM-H

Filtertyp:
KVARTSFIBERFILTER

 

Extraktionshylsor, hög renhetsgrad, kvarts, Whatman

Användningsområde:
Manuell provtagning av luftpartiklar (aggressiv miljö)

Highlight 1:
Kvarts med hög renhetsgrad. För ugnsgas.

Highlight 2:
Används upp till 800 °C

Filternamn:
KVARTSFIBERHYLSOR

Filtertyp:
KVARTSFIBERHYLSOR

Automatiserad provtagning

Filter av glasmikrofiber med bindemedel, klass GF 10, Whatman

Användningsområde:
Automatiserad provtagning av omgivande luftpartiklar

Highlight 1:
Extrem mekanisk stabilitet

Highlight 2:
Används upp till 180 °C

Filternamn:
GF10-RULLAR

Filtertyp:
RULLAR AV GLASMIKROFIBER

Provtagning av radioaktivitet och metallanalys

Filter av glasmikrofiber utan bindemedel, klass GF/A, Whatman

Användningsområde:
Provtagning av radioaktiva luftföroreningar

Highlight 1:
Lämpligt för absorbering av radioaktivt jod

Highlight 2:
Hög flödeshastighet

Filternamn:
GF/A

Filtertyp:
GLASFIBERFILTER

 

Tillämpningsspecifika filterpapper, klass 72, Whatman

Användningsområde:
Provtagning av radioaktiva luftföroreningar

Highlight 1:
Lämpligt för absorbering av radioaktivt jod

Filternamn:
Klass 72

Filtertyp:
GLASFIBER/CELLULOSAFILTERPAPPER

Filter för bestämning av metaller i omgivande partiklar

Membranfilter, blandade cellulosaestrar, Whatman

Användningsområde:
Filter för bestämning av metaller i omgivande partiklar

Highlight 1:
God flödeshastighet och -styrka

Highlight 2:
Många olika porositeter

Filternamn:
MCE

Filtertyp:
MCE-MEMBRANFILTER


VWR tillhandahåller ett komplett utbud av förbrukningsartiklar, utrustning och reagenser för miljöanalys. Använd sökverktyget på vår hemsida eller kontakta din återförsäljare.

Till toppen

Whatman™ filter för jordanalys

Ur miljösynpunkt är jord, tillsammans med vatten, luft och levande organismer, en primär del av ekosystemet och måste därför skyddas och bevaras. Å andra sidan är användning av konstgödsel för jordbruksverksamhet ett kraftfullt sätt att öka jordens produktivitet.

För analys av jordprover krävs att kemiska föreningar först extraheras från sin matris med hjälp av pH- och värmemodulering och koncentreras. För kväve, bekämpningsmedel, fosfor, fasta ämnen och lösningar måste pH bestämmas i jordprover. Whatman™ kan tillhandahålla rätt produkt för varje test.

Beställ Whatman-filterprover för JORD

Kjeldahl kväveanalys

Analys av jordens kvävehalt görs vanligtvis med Kjeldahl metoden som innebär provtagning av en exakt mängd jord innan den överförs till ett uppslutningsrör. För denna metoden kan du använda Whatman™-vågskeppen för låg kvävehalt och sedan filtrera provet med kvalitativt papper.

Kvalitativa filterpapper, standardklasser, klass 4 och 4V, Whatman

Användningsområde:
Kjeldahl kväveanalys

Highlight 1:
För provfiltrering före analys

Filternamn:
Klass 4

Filtertyp:
FILTERPAPPER

 

Kjeldahl-vågskepp, Whatman

Användningsområde:
Kjeldahl kväveanalys

Highlight 1:
Låg kvävehalt

Typ av filter:
Klass 609

Filtertyp:
VÅGSKEPP


Före analys med exempelvis gaskromatografi (GC) kan jorden förberedas med Soxhlet-extraktion eller mikrovågsnedbrytning. Extraktionshylsor används i stor utsträckning för denna teknik. Använd särskilda sprutfilter för att ta bort små partiklar och skydda GC-instrumentet.

Extraktionshylsor, Whatman

Användningsområde:
Soxhlet-extraktion

Filternamn: CELLHYLSOR
Filtertyp: CELLULOSAHYLSOR


De flesta spårämnestester baseras på extraktion av jord och mätning av koncentrationen av spårämnen i den jordfria flytande fasen genom att använda exempelvis atomemissionsspektrometri med induktivt kopplad plasma (ICP-AES). Provet måste sedan vanligtvis filtreras genom ett kvalitativt filterpapper eller glasfiberfilter för att säkerställa att nebulisatorer inte klumpas ihop eller att injektionen i analysinstrumentet inte störs. Om provet har spjälkats med kungsvatten kan det filtreras genom ett askfritt filterpapper.

Sprutfilter, SPARTAN™, Whatman

Användningsområde:
Spektrofotometri och kromatografi

Highlight 1:
HPLC-certifierad

Filternamn:
SPARTAN

Filtertyp:
Glasfiberfilter

 

Sprutfilter, Puradisc™, Whatman

Användningsområde:
Spektrofotometri och kromatografi

Highlight 1:
Brett sortiment av membran, porstorlekar och diametrar

Filternamn:PURADISC

Filtertyp:Glasfiberfilter

 

Sprutfilter, GD/X™, Whatman

Användningsområde:
Spektrofotometri och kromatografi

Highlight 1:
Med förfiltrer av glasfiberfilter

Highlight 2:
Tre till sju gånger mer provvolym än standardsprutfilter

Filternamn:
GD/X

Filtertyp:
Sprutfilter

Sprutfilter, GD/XP™, Whatman

Användningsområde:
Svårfiltrerade prover

Highlight 1:
Med förfilter av polypropylen

Highlight 2:
Minimera nivåerna av jonextraktion

Filternamn:
GD/XP

Filtertyp:
Sprutfilter

 

Mini-UniPrep™ G2, Whatman

Användningsområde:
Spektrofotometri och kromatografi

Highlight 1:
Allt-i-ett filter och autoinjektorvial

Highlight 2:
Med autoinjektorvial av GLAS

Filternamn:
MINIUNIPREP G2

Filtertyp:
Glasfiberfilter

 

Mini-UniPrep™, Whatman

Användningsområde:
Spektrofotometri och kromatografi

Highlight 1:
Allt-i-ett filter och autoinjektorvial

Highlight 2:
Med autoinjektorvial av PLAST

Filternamn:
MINIUNIPREP

Filtertyp:
Glasfiberfilter

Demonstration av Whatman GD/X™-sprutfilter


Demonstration av Whatman Mini-UniPrep™

Jordens pH-värde är avgörande för hur bra den håller kvar mineraler. Vissa växter har mycket speciella krav på pH. Det finns många olika sätt att mäta jordens pH-värde. Lackmus-/pH-papper är en snabb och prisvärd metod för att testa jordens pH-värde när en pH-mätare inte är tillgänglig eller när det inte är nödvändigt med mycket exakta värden. När du förbereder ett jordprov ska du använda ett vågpapper för att väga jorden innan du tillsätter vatten. Filterpapper kan användas för att ta bort onödiga partiklar från suspensionen.

pH-indikatorpapper, Whatman

Användningsområde:
pH-analys

Highlight 2:
Universella indikatorer

Filternamn:
PHANPEHA

Filtertyp:
INDIKATORPAPPER


Olika testmetoder kräver att flytande komponenter i en lösning separeras från suspenderade fasta ämnen före analys. GE tillhandahåller ett brett utbud av cellulosafilterpapper med olika nivåer av flödeshastighet, belastningskapacitet och kemikalieresistans som stöd för dessa tillämpningar.

Pappersfilter: selction guide

VWR tillhandahåller ett komplett utbud av förbrukningsartiklar, utrustning och reagenser för miljöanalys. Använd sökverktyget på vår hemsida eller kontakta din återförsäljare.