Håll mig inloggad?
Avslutas om 
Din inloggning har gått ut
Din session har gått ut. För din säkerhet har vi loggat ut dig.
Vill du logga in igen?

Produktion

Memmert XXL klimatkammare

NYHET!

Större kapacitet, snabbare och mer effektiv

GÄLLER TILL 31/05/2017

VWR:s globala anläggningar för kemikalietillverkning

VWR möjliggör förbättrad vetenskap och produktion genom att tillhandahålla kemikalier och tjänster av hög kvalitet som är anpassade till produkt- eller tillverkningskrav. Vår kärnverksamhet omfattar:

Cancercenter ökar forskningstakten inför ökade krav på säkerhet och lagstiftning

Fallstudie

Effektiv hantering av information om farligt material

Biologiska buffertar för biofarmaceutisk produktion

NYA biobehandlingskemikalier, fler produktlösningar!

VWR bioprocessing tillverkar biologiska buffertar och biokemikalier i tillägg till att erbjuda olika tjänster. Vi kan hjälpa dig att möta de ständigt ökade kraven på leveranskedjan inom life science marknaden.

VWR för Bioprocessing

Från ISO 9001:2008-certifierade anläggningar som uppfyller FDA cGMP-krav kan vi erbjuda engångslösningar för:

Vattenhaltiga lösningar för biofarmaceutisk produktion

Beställ bruksfärdiga vattenhaltiga lösningar!

De här bruksfärdiga vattenhaltiga lösningarna för biofarmaceutisk produktion blandas i renrum med läkemedelsklassificerat råmaterial (Ph. Eur.) och renat vatten (Ph. Eur., USP).

Spectrum Chemicals-kemikalier för produktion

Nu tillgängliga i Europa från VWR International.

Katalog för läkemedels- och diagnostikproduktion

En fullständig översikt över vad VWR kan göra för dig så att du kan uppnå dina kvalitetsmål.

Kemikalieskyddskläder: faktorer att överväga för att göra rätt val

VWR tillverkar produkter som påverkar liv

KOSTNADSFRI broschyr: Kundanpassade kemikalier och tjänster!

VWR bidrar till kampen mot tuberkulos!

VWR® produktionskemikalier

Se vad VWR kan göra för dig!

Vi hanterar din kemikalieleveranskedja.

VWR® aminosyraderivat för biomedicinsk tillverkning

NYHET!

Produkter i olika former för att uppfylla de krav som våra biomedicin- och och bioteknikkunder ställer