Håll mig inloggad?
Avslutas om 
Din inloggning har gått ut
Din session har gått ut. För din säkerhet har vi loggat ut dig.
Vill du logga in igen?

Laboratorie- och produktionssupport

Laboratorie- och produktionssupport

VWRCATALYST kan hjälpa dina forskare att fokusera enbart på forskning – kärnan till innovationer och upptäckter. Vår utbildade personal utför arbetsuppgifter som ökar effektiviteten i laboratoriet eller produktionsområdet.

Vår modell för hantering av tjänster omfattar system och processer som har utvecklats, och fortsätter att utvecklas, för att ge ett direkt stöd till din verksamhet.

Vi erbjuder standardrutiner (SOP), tjänstenivåavtal och nyckeltal (KPI) så att du kan mäta avkastningen på din investering. Du drar även nytta av vår strukturerade Lean Six Sigma-konsultationsmetod som kan hjälpa dig att förbättra forsknings- och laboratoriehanteringsprocesser.

Framgångshistoria: Laboratorie- och produktionssupport

Se alla framgångshistorierBeredning av lösningar (medier, buffertar och mobila faser)

Omfattar beredning av alla medier från början till slut i enlighet med protokoll, kvalitetskontroll (pH, osmolaritet, konduktivitet, färg osv.), registrering av data; produktmärkning och toxikologisk riskmärkning, uppdelning av prover och beredning av specialmedier under dragskåp för att undvika korskontaminering.

Provhantering

Omfattar mottagning, paketering, beredning, spårning och leverans av prover för att säkerställa att alla relevanta lagar och transportbestämmelser (för flyg-, väg- och lufttransport) efterlevs.

Gas Cylinder Management

Includes monitoring status and filling of gas bottles, exchanging empty bottles, controlling stock, and reordering in accordance with local Environmental, Health and Safety procedures.

Påfyllning av torris

Omfattar beställning och påfyllning av torrisbehållare baserat på efterfrågan och i enlighet med miljö-, hälso- och säkerhetsrutiner.

Autoklavering

Omfattar daglig insamling och kontroll av artiklar som ska autoklaveras, registrering av autoklaveringsaktiviteter i motsvarande loggböcker, tömning av autoklaver i enlighet med tillämpliga riskförebyggande rutiner samt kassering av avfall.

Diskning av glas

Omfattar insamling av smutsiga glasvaror från laboratoriernas insamlingsställen, diskning av glasvaror i enlighet med riktlinjer för rengöring och tillverkarens rekommendationer, retur av rengjorda glasvaror till laboratorierna, genomförande av renhetstester, underhåll av diskmaskiner för att bibehålla neutralt pH och förhindra ansamling av rester, samt inspektion och kvalitetskontroll för att säkerställa att glasvarorna är fria från hack och/eller omfattande slitage. Kan decentraliseras (diskmaskiner på flera laboratorier) eller centraliseras (ett centralt utrymme för diskning av glas).

Säkerhetstjänster

Omfattar hantering av kemikalielager, regelbundna säkerhetskontroller av utrustning, underhåll och påfyllning av säkerhetsstationer, arbetsplatsinspektioner och hjälp med att upprätta och arkivera laboratoriejournaler som uppfyller regelkraven.