Håll mig inloggad?
Avslutas om 
Din inloggning har gått ut
Din session har gått ut. För din säkerhet har vi loggat ut dig.
Vill du logga in igen?

Scientific Support

Scientific Support

VWRCATALYST associates with formal scientific education and experience are available to provide support at your location, according to your specific laboratory research needs.

Scientific Support represents a core capability within VWRCATALYST’s holistic portfolio of services. We hire, manage, and develop qualified scientists with backgrounds in traditional and novel research disciplines.

These non-permanent resources provide increased flexibility, allowing you to:

  • Assign scientific research applications to VWRCATALYST staff so you can prioritize strategic innovation and development imperatives
  • Add, shift, or share resources based on your needs
  • Respond quickly to new research challenges
  • Manage and improve quality and efficiency in scientific processes
  • Restructure teams while maintaining continuity with VWRCATALYST support staff
  • Drive cost savings in recruiting and human resources infrastructure

Our managed services model includes systems and processes that have been developed, and continue to evolve, to directly support the growth of your business.

We offer standard operating procedures (SOPs), service level agreements, and key performance indicator (KPI) metrics so you can measure your return on investment. And you’ll benefit from our structured Lean Six Sigma consulting methodology, which can help you improve scientific and lab management processes.

Success Stories: Scientific SupportCellodling

Omfattar underhåll av primära och sekundära cellinjer och reservcellinjer, vetenskapligt samarbete för framtagning av cellinjer, upptining, expandering, matning och nedfrysning, beredning och leverans av cellalikvoter, förberedelse av cellbaserade rutinanalyser och laboratoriejournalföring.

Dispensering av substanser

Omfattar underhåll av ett substansbibliotek, provregistrering, streckkodsmärkning och förvaring, dispensering och vägning av fasta material, upplösning, beredning av plattor, drift av vätskehanteringsutrustning; provleverans, laboratoriejournalföring, standardrutiner (SOP) för reglerade substanser, underhåll av laboratorieförbrukningsmaterial och -utrustning samt vetenskapligt samarbete med team.

Mediesupport

Omfattar beredning av komplexa vetenskapliga medier, vetenskapligt samarbete för beredning av experimentmedier, underhåll av lager med medier, ingredienser och reagenser, upprättande av aseptiska protokoll, efterföljande av QA/QC-procedurer, underhåll av laboratorieförbrukningsmaterial och -utrustning samt laboratoriejournalföring.

Bioanalyssupport

Omfattar DNA/RNA-extraktion, PCR och gelelektrofores; genotypning; proteinanalyser; provberedning; rening av protein; vetenskapligt samarbete för utveckling av analyser; underhåll av laboratorieförbrukningsmaterial och -utrustning; laboratoriejournalföring och förberedelse av studierapporter.

Kemisupport

Omfattar provberedning, våt kemi, titrering, pH, viskositet, löslighet, refraktionsindex och kolorimetriska analyser, drift av avancerad utrustning, inklusive HPLC, GC, IR, NMR och masspektrometri, vetenskapligt samarbete för utveckling av metoder, grundläggande vetenskapliga beräkningar, laboratoriejournalföring, upprättande av analysrapporter och underhåll av laboratorieförbrukningsmaterial och -utrustning.

Hantering av laboratorier med öppen åtkomst

Omfattar hantering av ett öppet Iaboratorieområde med delad utrustning, styrning av tidstilldelning till användarna; utbildning om specifika laboratorieregler, miljö, hälsa och säkerhet i laboratoriet, support för användning av utrustning och att fungera som kontaktpunkt för alla frågor och tillgodose användarnas behov. Vår personal som hanterar laboratorier med öppen åtkomst har i regel en kandidat- eller magisterexamen inom ett vetenskapligt studieområde.