Håll mig inloggad?
Avslutas om 
Din inloggning har gått ut
Din session har gått ut. För din säkerhet har vi loggat ut dig.
Vill du logga in igen?

Vetenskaplig support

Vetenskaplig support

VWRCATALYST har medarbetare med formell vetenskaplig utbildning som kan ge dig support på plats utifrån ditt laboratoriums specifika forskningsbehov.

Vetenskaplig support är en av huvudfunktionerna i VWRCATALYSTs heltäckande tjänsteportfölj. Vi anställer, administrerar och vidareutbildar personal med kvalificerad vetenskaplig utbildning som har en bakgrund inom traditionella och nya forskningsområden.

Denna externa resurs ger ökad flexibilitet, så att du har möjlighet att:

  • Tilldela VWRCATALYSTs personal vetenskapliga forskningsuppgifter så du kan prioritera viktigt strategiskt innovations- och utvecklingsarbete
  • Lägg till, byt eller dela resurser utifrån dina behov
  • Reagera snabbt på nya forskningsutmaningar
  • Hantera och förbättra kvalitet och effektivitet i vetenskapliga processer
  • Omstrukturera team med bibehållen kontinuitet med hjälp av VWRCATALYSTs supportpersonal
  • Sänk rekryterings- och personalkostnaderna

Vår modell för hantering av tjänster omfattar system och processer som har utvecklats, och fortsätter att utvecklas, för att ge ett direkt stöd till din verksamhet.

Vi erbjuder standardrutiner (SOP), tjänstenivåavtal och nyckeltal (KPI) så att du kan mäta avkastningen på din investering. Du drar även nytta av vår strukturerade Lean Six Sigma-konsultationsmetod som kan hjälpa dig att förbättra forsknings- och laboratoriehanteringsprocesser.

Framgångshistorier: Vetenskaplig supportCellodling

Omfattar underhåll av primära och sekundära cellinjer och reservcellinjer, vetenskapligt samarbete för framtagning av cellinjer, upptining, expandering, matning och nedfrysning, beredning och leverans av cellalikvoter, förberedelse av cellbaserade rutinanalyser och laboratoriejournalföring.

Dispensering av substanser

Omfattar underhåll av ett substansbibliotek, provregistrering, streckkodsmärkning och förvaring, dispensering och vägning av fasta material, upplösning, beredning av plattor, drift av vätskehanteringsutrustning; provleverans, laboratoriejournalföring, standardrutiner (SOP) för reglerade substanser, underhåll av laboratorieförbrukningsmaterial och -utrustning samt vetenskapligt samarbete med team.

Mediesupport

Omfattar beredning av komplexa vetenskapliga medier, vetenskapligt samarbete för beredning av experimentmedier, underhåll av lager med medier, ingredienser och reagenser, upprättande av aseptiska protokoll, efterföljande av QA/QC-procedurer, underhåll av laboratorieförbrukningsmaterial och -utrustning samt laboratoriejournalföring.

Bioanalyssupport

Omfattar DNA/RNA-extraktion, PCR och gelelektrofores; genotypning; proteinanalyser; provberedning; rening av protein; vetenskapligt samarbete för utveckling av analyser; underhåll av laboratorieförbrukningsmaterial och -utrustning; laboratoriejournalföring och förberedelse av studierapporter.

Kemisupport

Omfattar provberedning, våt kemi, titrering, pH, viskositet, löslighet, refraktionsindex och kolorimetriska analyser, drift av avancerad utrustning, inklusive HPLC, GC, IR, NMR och masspektrometri, vetenskapligt samarbete för utveckling av metoder, grundläggande vetenskapliga beräkningar, laboratoriejournalföring, upprättande av analysrapporter och underhåll av laboratorieförbrukningsmaterial och -utrustning.

Hantering av laboratorier med öppen åtkomst

Omfattar hantering av ett öppet Iaboratorieområde med delad utrustning, styrning av tidstilldelning till användarna; utbildning om specifika laboratorieregler, miljö, hälsa och säkerhet i laboratoriet, support för användning av utrustning och att fungera som kontaktpunkt för alla frågor och tillgodose användarnas behov. Vår personal som hanterar laboratorier med öppen åtkomst har i regel en kandidat- eller magisterexamen inom ett vetenskapligt studieområde.