Håll mig inloggad?
Avslutas om 
Din inloggning har gått ut
Din session har gått ut. För din säkerhet har vi loggat ut dig.
Vill du logga in igen?

Programvara för kromatografi

Programvara för kromatografi Idag används mjukvaror för att styra, kontrollera och analysera data från de flesta HPLC-system. Många laboratorier har olika instrument från olika tillverkare och då kan det vara önskvärt att använda en mjukvaruplattform för alla instrument. VWR International erbjuder kromatografidatasystem (CDS, Chromatography Data Systems) för såväl arbetsstations- som  klient/server-installationer i reglerade som icke-reglerade laboratorier.
Dessutom har VWR Internataional ett antal olika specialmjukvaror med möjlighet till exempelvis automatisk HPLC-metodutveckling, test av HPLC-metoders robusthet och automatiserad metodvalidering för alla analysmetoder.