Håll mig inloggad?
Avslutas om 
Din inloggning har gått ut
Din session har gått ut. För din säkerhet har vi loggat ut dig.
Vill du logga in igen?

Capillary Columns, VF-1ms

Leverantör: Agilent Technologies
VF-1ms is a highly inert, non-polar, low bleed GC column providing increased sensitivity over a broad array of applications.

  • Lowest guaranteed bleed specification for trace analysis with MS
  • Wide range of applications ensures near universal applicability
  • Highly inert for accurate analysis, even at trace levels

100% dimethylpolysiloxane

Temperature limits: -60 to 325/350 °C

Similar phases: Rtx-1ms, Rxi-1ms, MDN-1, AT-1, ZB-1ms, Equity-1 

ORDER

Expandera alla / Komprimera alla
Benämning Column format Phase Skikttjocklek Innerdiam.×L Förp. VWR art.nr Antal
on 7" cage Capillary VF-1ms 0,10 µm 0,10 mm × 10 m 1 568-0718
on 7" cage Capillary VF-1ms 0,40 µm 0,10 mm × 10 m 1 568-0719
on 7" cage Capillary VF-1ms 0,10 µm 0,10 mm × 20 m 1 568-0720
on 7" cage Capillary VF-1ms 0,40 µm 0,10 mm × 20 m 1 568-0721
on 7" cage Capillary VF-1ms 0,15 µm 0,15 mm × 10 m 1 568-0753
on 7" cage Capillary VF-1ms 0,15 µm 0,15 mm × 15 m 1 568-0697
on 7" cage Capillary VF-1ms 0,15 µm 0,15 mm × 20 m 1 568-0754
on 7" cage Capillary VF-1ms 0,60 µm 0,15 mm × 20 m 1 568-0755
on 7" cage Capillary VF-1ms 0,33 µm 0,20 mm × 12 m 1 568-0722
on 7" cage Capillary VF-1ms 0,33 µm 0,20 mm × 25 m 1 568-0723
on 7" cage Capillary VF-1ms 0,10 µm 0,25 mm × 15 m 1 568-0724
on 7" cage Capillary VF-1ms 0,25 µm 0,25 mm × 15 m 1 568-0725
on 7" cage Capillary VF-1ms 1,00 µm 0,25 mm × 15 m 1 568-0726
on 7" cage Capillary VF-1ms 0,25 µm 0,25 mm × 25 m 1 568-0728
on 7" cage Capillary VF-1ms 0,40 µm 0,25 mm × 25 m 1 568-0729
on 7" cage Capillary VF-1ms 0,10 µm 0,25 mm × 30 m 1 568-0730
on 7" cage Capillary VF-1ms 0,25 µm 0,25 mm × 30 m 1 568-0731
on 7" cage Capillary VF-1ms 1,00 µm 0,25 mm × 30 m 1 568-0733
on 7" cage Capillary VF-1ms 0,25 µm 0,25 mm × 50 m 1 568-0734
on 7" cage Capillary VF-1ms 0,40 µm 0,25 mm × 50 m 1 568-0735
on 7" cage Capillary VF-1ms 0,25 µm 0,25 mm × 60 m 1 568-0736
on 7" cage Capillary VF-1ms 1,00 µm 0,25 mm × 60 m 1 568-0737
on 7" cage Capillary VF-1ms 0,25 µm 0,32 mm × 15 m 1 568-0738
on 7" cage Capillary VF-1ms 0,25 µm 0,32 mm × 25 m 1 568-0739
on 7" cage Capillary VF-1ms 0,40 µm 0,32 mm × 25 m 1 568-0740
on 7" cage Capillary VF-1ms 0,10 µm 0,32 mm × 30 m 1 568-0741
on 7" cage Capillary VF-1ms 0,25 µm 0,32 mm × 30 m 1 568-0742
on 7" cage Capillary VF-1ms 0,50 µm 0,32 mm × 30 m 1 568-0743
on 7" cage Capillary VF-1ms 1,00 µm 0,32 mm × 30 m 1 568-0744
on 7" cage Capillary VF-1ms 0,40 µm 0,32 mm × 50 m 1 568-0745
on 7" cage Capillary VF-1ms 0,25 µm 0,32 mm × 60 m 1 568-0746
on 7" cage Capillary VF-1ms 1,00 µm 0,32 mm × 60 m 1 568-0747
on 7" cage Capillary VF-1ms 0,50 µm 0,53 mm × 15 m 1 568-0748
on 7" cage Capillary VF-1ms 1,50 µm 0,53 mm × 15 m 1 568-0749
on 7" cage Capillary VF-1ms 0,50 µm 0,53 mm × 30 m 1 568-0750
on 7" cage Capillary VF-1ms 1,00 µm 0,53 mm × 30 m 1 568-0751
on 7" cage Capillary VF-1ms 1,50 µm 0,53 mm × 30 m 1 568-0752
on 5" cage Capillary VF-1ms 1,00 µm 0,25 mm × 15 m 1 568-0727
on 5" cage Capillary VF-1ms 0,25 µm 0,25 mm × 30 m 1 568-0732
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page

Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal
 

Försäljningsbestämmelser

All försäljning och leverans sker enligt de allmänna leveransbestämmelserna IML 2009 (antagna 2008 av Swedish Labtech) med tillägg av vid var tid tillämpliga försäljningsbestämmelser för VWR, som ska gälla med företräde framför IML 2009 i händelse av motsättning.

LEVERANSVILLKOR

Som leveransvillkor gäller, om ej annat överenskommits, CIP (Carriage and Insurance Paid to) Köparen enligt INCOTERMS 2010, innebärande bland annat att transportförsäkring och frakt ombesörjes av VWR, dock att kostnaderna för sådan försäkring och frakt debiteras köparen separat. Även kyl- och frysemballage, där sådant erfordras, debiteras köparen.

Köparen ska ta emot leveranser som sker mellan kl. 08:00 och 16:30 vardagar, inklusive vardag före allmän helgdag.

PRISER OCH SPECIALAVGIFTER

VWR förbehåller sig rätten att utan särskilt meddelande ändra de priser som anges i prislistor och kataloger. Alla priser anges EXW och gäller exkl. mervärdesskatt. Specialpriser, kampanjerbjudanden och rabatter kan, om ej annat uttryckligen anges, inte kombineras med varandra eller med andra särskilda priser i prislistor, kataloger eller avtal.

På sådana order som omfattar produkter med ett samlat ordervärde som är lägre än 2000 kr exkl mervärdesskatt tillkommer en småorderavgift, vilken för närvarande är 225 kr vid orderläggning via vår webshop och 275 kr vid manuell orderläggning via vår kundtjänst. För hantering av varor, som omfattas av särskilda regleringar eller direktiv för miljö eller säkerhet, debiteras en samlad miljö- och säkerhetsavgift på för närvarande 1,7 % av varans pris. Vid krediteringar av fakturor orsakade av kunden, genom felaktiga uppgifter eller på annat sätt, debiteras en avgift på 250 kr/faktura. Angivna avgifter kan ändras av VWR utan särskilt meddelande.

BETALNINGSVILLKOR

VWR förbehåller sig kreditprövning, vilket även kan innefatta att kreditupplysning tas, före varje försäljning mot faktura. Betalning av faktura skall vara VWR tillhanda senast på förfallodagen, vilket är 20 dagar efter fakturadatum. VWR söker aktivt minska mängden papper och det är i linje med VWR:s policy att sända fakturor elektroniskt. Vid önskad pappersfaktura debiteras en avgift på 35 kr/faktura. Vid försenad betalning debiteras ränta med 2% per månad. 

ANKOMSTKONTROLL MM

Det åligger köparen att omgående undersöka levererad produkt. Yttre skador på och/eller saknat kolli ska vid ankomst dokumenteras på transportörens fraktsedel. 

Skador eller fel som upptäcks, eller borde ha upptäckts, vid ankomstkontroll ska omgående, och senast inom  sex (6) dagar från ankomstdatum, anmälas till VWRs kundtjänst genom VWR:s felanmälningsformulär. Utan sådan anmälan är rätten till anspråk för skador eller fel som nu sagts förlorad.

 Alla returer ska i förväg godkännas av VWR. Vid retur skall produkten återsändas i mottaget skick och i originalförpackning. Märkning eller noteringar får inte göras av köparen på produkten eller på originalförpackning.

ÅTERKÖP

Vid sidan av de fall då rätt för köparen föreligger enligt avtalet är VWR ej skyldigt godta att produkt returneras för återköp. Normalt tilllämpar VWR dock följande returpolicy för återköp. Retur måste begäras senast inom 7 dagar från ankomstdatum. Retur av produkter med ett fakturerat varuvärde understigande 1000 kr (exkl. mervärdesskatt), produkter som kräver kylförvaring eller varor med begränsad hållbarhet accepteras ej. Produkter som ej ingår i VWRs lagerförda sortiment (s.k. beställningsvaror), specialbeställda produkter samt produkter som för viss kund har tillverkats på beställning återköps ej heller. 

Vid godkänt återköp krediteras 80 % av fakturerat varuvärde. Produkten skall återsändas fritt levererat VWR, i oskadat skick och i originalförpackning. Märkning eller noteringar får inte göras av köparen på produkten eller på originalförpackning. Returer som ej accepteras av VWR eller som sänts utan referensnummer återsänds på kundens bekostnad. Vid återköp av teknisk utrustning som vågar, mätinstrument och dylikt debiteras provningsavgift enligt vid var tid gällande taxa, innan varan återgår till VWR:s lager.

TILLÄMPLIG LAG

Avtalet mellan VWR och köparen skall vara underkastat svensk rätt, dock utan att FN-konventionen om internationella köp av varor (CISG) skall tillämpas på avtalet eller därur härrörande förhållanden.

ANSVAR FÖR FEL I VISSA FALL

För fel i leverans av felaktiga kemikalier, förbrukningsvaror, vätskor eller ämnen gäller att den enda påföljd köparen har rätt till är omleverans i stället för den felaktiga produkten.

ANVÄNDNING AV PRODUKTER

De produkter VWR levererar är avsedda för användning i enlighet med tillgänglig dokumentation och tillverkarens specifikationer under användarens eget ansvar. För vissa specifika produkter (”Active Pharmaceutical Ingredients”) måste kunden kontakta VWR:s lokala säljorganisation. 

Om kunden har för avsikt att använda dessa produkter från VWR för läkemedelstillverkning, kosmetika, matproduktion eller någon annan användning måste kunden utföra sina egna interna undersökningar och kontroller för att säkerställa att de är i överensstämmelse med lokala lagar och regler (t.ex. European pharmacopeia etc.). Under inga omständigheter ska VWR vara ansvarigt om en kund använder en produkt som inte passar med den avsedda användningen. Det är kundens ansvar att följa alla tillämpliga hälso-, säkerhets- och andra regler och att vidta lämpliga åtgärder när det gäller lagring, hantering, försäljning och användning av produkterna.

POLICY22/2017-03-22/ MARI

Print These Terms