Håll mig inloggad?
Avslutas om 
Din inloggning har gått ut
Din session har gått ut. För din säkerhet har vi loggat ut dig.
Vill du logga in igen?

Accessories

Leverantör: Binder
 

ORDER

Expandera alla / Komprimera alla
Benämning Förp. För VWR art.nr Antal
2 Doors with windows and interior lighting, 470×290 mm 1 FP range BIND8012-0062
Access port on left hand side with 30 mm Ø silicone plug 1 All models 390-0582
Access port with 10 mm Ø silicone plug, at rear 1 BD,BF,ED,FD,FED,FP,M, FDL incubators BIND8012-0390
Access port with 10 mm Ø silicone plug, left hand side 1 BD,BF,ED,FD,FED,FP,M, FDL incubators BIND8012-0388
Access port with 10 mm Ø silicone plug, on top 1 BD,BF,ED,FD,FED,FP,M incubators BIND8012-0386
Access port with 10 mm Ø silicone plug, right hand side 1 BD,BF,ED,FD,FED,FP,M, FDL incubators 466-0170
Access port with 100 mm Ø silicone plug, left hand side 1 ED,FD,FED,FP,M incubators BIND8012-0722
Access port with 100 mm Ø silicone plug, on top 1 BD, BF, KB, KT incubators BIND8012-0053
Access port with 100 mm Ø silicone plug, on top 1 ED,FD,FED,FP incubators BIND8012-0547
Access port with 100 mm Ø silicone plug, right hand side 1 ED,FD,FED,FP,M incubators BIND8012-0721
Access port with 29 mm Ø silicone plug, left hand side 1 BD, BF, KB, KT incubators 466-0485
Access port with 29 mm Ø silicone plug, on top 1 BD, BF, KB, KT incubators 466-0156
Access port with 29 mm Ø silicone plug, right hand side 1 BD, BF, KB and KT incubators 466-0157
Access port with 30 mm Ø silicone plug, at rear 1 BD incubators BIND8012-0397
Fan, stronger, to increase air change rate 1 FED 53, FP 53 models BIND8012-0197
Access port with 30 mm Ø silicone plug, at rear 1 ED,FD,FED,FP,M incubators BIND8012-0540
Fan, stronger, to increase air change rate 1 FED 240, FP 240 models BIND8012-0199
Access port with 50 mm Ø silicone plug, at rear 1 BD 720 BIND8012-0399
Access port with 50 mm Ø silicone plug, at rear 1 ED,FD,FED,FP,M incubators BIND8012-0546
Access port with 50 mm Ø silicone plug, left hand side 1 BD, BF, KT incubators BIND8012-0051
Access port with 50 mm Ø silicone plug, left hand side 1 ED,FD,FED,FP,M incubators BIND8012-0542
Access port with 50 mm Ø silicone plug, on top 1 BD, BF, KB, KT incubators BIND8012-0049
Access port with 50 mm Ø silicone plug, right hand side 1 BD, BF, KT incubators 466-0158
Inner chamber, reinforced, stainless steel, with 2 racks, max total load of 250 kg, max load per rack 70 kg 1 FED incubators BIND8012-0338
Access port with 50 mm Ø silicone plug, right hand side 1 ED,FD,FED,FP,M incubators BIND8012-0541
Access port with silicone plug 30 mm, right side towards top 1 ED,FD,FED,FP,M,FDL incubators BIND8012-0536
Base on castors 1 BD,BF,M incubators BIND9051-0033
Over temperature alarm, temperature limit can be set at the independent, adjustable temperature safety device for 230V 1 BD,BF,ED,FD,FED,FP incubators BIND8012-0469
Base on castors, with lockable adjustable feet, W×D×H : 700×744×129 1 C 150 series 390-6072
Door gasket, FKM 1 ED,FD,FED,FP,M incubators BIND8012-0495
Door gasket, FKM (viton) 1 FED 53, FP 53, M 53, ED 53, FD 53 models BIND8012-0494
Door with window 180×180 mm, interior lighting (15W) 400V 3N ~ 60Hz 1 ED023 BIND8012-0378
Door with window 320×260 mm and interior lighting (15W) 1 FP 115 model 466-0159
Door with window 320×260 mm, interior lighting (15W) 230V 1N ~ 50/60Hz 1 FD,FED incubators BIND8012-0215
Door with window 350×240 mm, interior lighting (30W) 230V 1N ~ 50/60Hz 1 FED incubators BIND8012-0216
Door with window 470×290 mm, interior lighting (30W) 400V 3N ~ 60Hz 1 ED400 BIND8012-0269
Door with window 470×290 mm, interior lighting (30W) 400V 3N ~ 60Hz 1 ED720 BIND8012-0270
USB cable/RS422 interface converter 1 All Binder models 390-0717
Heavy duty rack, stainless steel, maximum load per rack 70 kg 1 BD/ED 720 466-0512
HEPA filter, class EU 14H 14 1 FP range temperature test chambers 466-0161
Interior socket, waterproof, coverable with associated LEMO connector (nominal voltage, max. 500 W, max. 90 °C, protection class IP67) 1 KB, KBW, KBF models BIND8012-0640
Perforated shelf, stainless steel 1 BD/ED 720 466-0506
Rack lock 1 KIT FP range temperature test chambers 391-0072
Rack, reinforced, stainless steel, with 1 set of 4 fasteners, max load of 70 kg 1 FED 400, FP 400, M 400 incubators BIND8012-0346
Rack, chrome-plated 1 BD/ED 720 466-0510
Rack, stainless steel 1 BD/ED 720 466-0508
Stable table on wheels with castors and locking brakes 1 BD, ED, FD models BIND9051-0018
Extension to factory calibration certificate, for each additional measurement taken at an additional measuring point or testing temperature 1 C,CB,B,BF,BD,KT,KB,KBW,UFV,E,ED,FV,FED,FP,M,FDL,VD,VDL,MK, MKT incubators BIND8012-0022
Factory calibration certificate, measurement taken in centre of chamber or at a specified testing temperature 1 C,CB,B,BF,BD,KT,KB,KBW,E,ED,FED,FP,M,FDL,MK, MKT incubators 466-0155
Independent temperature safety device, Class 3.1, with visual alarm 1 ED,FD,FED,FP incubators BIND8012-0032
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page

Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal
 

Försäljningsbestämmelser

All försäljning och leverans sker enligt de allmänna leveransbestämmelserna IML 2009 (antagna 2008 av Swedish Labtech) med tillägg av vid var tid tillämpliga försäljningsbestämmelser för VWR, som ska gälla med företräde framför IML 2009 i händelse av motsättning.

LEVERANSVILLKOR

Som leveransvillkor gäller, om ej annat överenskommits, CIP (Carriage and Insurance Paid to) Köparen enligt INCOTERMS 2010, innebärande bland annat att transportförsäkring och frakt ombesörjes av VWR, dock att kostnaderna för sådan försäkring och frakt debiteras köparen separat. Även kyl- och frysemballage, där sådant erfordras, debiteras köparen.

Köparen ska ta emot leveranser som sker mellan kl. 08:00 och 16:30 vardagar, inklusive vardag före allmän helgdag.

PRISER OCH SPECIALAVGIFTER

VWR förbehåller sig rätten att utan särskilt meddelande ändra de priser som anges i prislistor och kataloger. Alla priser anges EXW och gäller exkl. mervärdesskatt. Specialpriser, kampanjerbjudanden och rabatter kan, om ej annat uttryckligen anges, inte kombineras med varandra eller med andra särskilda priser i prislistor, kataloger eller avtal.

På sådana order som omfattar produkter med ett samlat ordervärde som är lägre än 2000 kr exkl mervärdesskatt tillkommer en småorderavgift, vilken för närvarande är 225 kr vid orderläggning via vår webshop och 275 kr vid manuell orderläggning via vår kundtjänst. För hantering av varor, som omfattas av särskilda regleringar eller direktiv för miljö eller säkerhet, debiteras en samlad miljö- och säkerhetsavgift på för närvarande 1,7 % av varans pris. Vid krediteringar av fakturor orsakade av kunden, genom felaktiga uppgifter eller på annat sätt, debiteras en avgift på 250 kr/faktura. Angivna avgifter kan ändras av VWR utan särskilt meddelande.

BETALNINGSVILLKOR

VWR förbehåller sig kreditprövning, vilket även kan innefatta att kreditupplysning tas, före varje försäljning mot faktura. Betalning av faktura skall vara VWR tillhanda senast på förfallodagen, vilket är 20 dagar efter fakturadatum. VWR söker aktivt minska mängden papper och det är i linje med VWR:s policy att sända fakturor elektroniskt. Vid önskad pappersfaktura debiteras en avgift på 35 kr/faktura. Vid försenad betalning debiteras ränta med 2% per månad. 

ANKOMSTKONTROLL MM

Det åligger köparen att omgående undersöka levererad produkt. Yttre skador på och/eller saknat kolli ska vid ankomst dokumenteras på transportörens fraktsedel. 

Skador eller fel som upptäcks, eller borde ha upptäckts, vid ankomstkontroll ska omgående, och senast inom  sex (6) dagar från ankomstdatum, anmälas till VWRs kundtjänst genom VWR:s felanmälningsformulär. Utan sådan anmälan är rätten till anspråk för skador eller fel som nu sagts förlorad.

 Alla returer ska i förväg godkännas av VWR. Vid retur skall produkten återsändas i mottaget skick och i originalförpackning. Märkning eller noteringar får inte göras av köparen på produkten eller på originalförpackning.

ÅTERKÖP

Vid sidan av de fall då rätt för köparen föreligger enligt avtalet är VWR ej skyldigt godta att produkt returneras för återköp. Normalt tilllämpar VWR dock följande returpolicy för återköp. Retur måste begäras senast inom 7 dagar från ankomstdatum. Retur av produkter med ett fakturerat varuvärde understigande 1000 kr (exkl. mervärdesskatt), produkter som kräver kylförvaring eller varor med begränsad hållbarhet accepteras ej. Produkter som ej ingår i VWRs lagerförda sortiment (s.k. beställningsvaror), specialbeställda produkter samt produkter som för viss kund har tillverkats på beställning återköps ej heller. 

Vid godkänt återköp krediteras 80 % av fakturerat varuvärde. Produkten skall återsändas fritt levererat VWR, i oskadat skick och i originalförpackning. Märkning eller noteringar får inte göras av köparen på produkten eller på originalförpackning. Returer som ej accepteras av VWR eller som sänts utan referensnummer återsänds på kundens bekostnad. Vid återköp av teknisk utrustning som vågar, mätinstrument och dylikt debiteras provningsavgift enligt vid var tid gällande taxa, innan varan återgår till VWR:s lager.

TILLÄMPLIG LAG

Avtalet mellan VWR och köparen skall vara underkastat svensk rätt, dock utan att FN-konventionen om internationella köp av varor (CISG) skall tillämpas på avtalet eller därur härrörande förhållanden.

ANSVAR FÖR FEL I VISSA FALL

För fel i leverans av felaktiga kemikalier, förbrukningsvaror, vätskor eller ämnen gäller att den enda påföljd köparen har rätt till är omleverans i stället för den felaktiga produkten.

ANVÄNDNING AV PRODUKTER

De produkter VWR levererar är avsedda för användning i enlighet med tillgänglig dokumentation och tillverkarens specifikationer under användarens eget ansvar. För vissa specifika produkter (”Active Pharmaceutical Ingredients”) måste kunden kontakta VWR:s lokala säljorganisation. 

Om kunden har för avsikt att använda dessa produkter från VWR för läkemedelstillverkning, kosmetika, matproduktion eller någon annan användning måste kunden utföra sina egna interna undersökningar och kontroller för att säkerställa att de är i överensstämmelse med lokala lagar och regler (t.ex. European pharmacopeia etc.). Under inga omständigheter ska VWR vara ansvarigt om en kund använder en produkt som inte passar med den avsedda användningen. Det är kundens ansvar att följa alla tillämpliga hälso-, säkerhets- och andra regler och att vidta lämpliga åtgärder när det gäller lagring, hantering, försäljning och användning av produkterna.

POLICY22/2017-03-22/ MARI

Print These Terms