Håll mig inloggad?
Avslutas om 
Din inloggning har gått ut
Din session har gått ut. För din säkerhet har vi loggat ut dig.
Vill du logga in igen?

Cleanroom anti-fatigue mats, Infinity Bubbles

Leverantör: ERGOMAT
Ergomat®
The Infinity Bubble mat has the comfort of a polyurethane mat and easy clean properties due to its closed-cell and non-porous top surface. It is UV and chemical resistant (except for organic solvents). The mat has a 12 year guarantee (in dry applications).

  • Upper side with bubbles
  • Moulded bevelled edges prevent curling, eliminates trip hazards
  • Virgin raw material guarantee durability and ergonomic benefits
  • Chemical and UV exposure will not affect the state of the top of the mat
  • Closed cell and non-porous surface allows easy wash down and cleaning
  • Solid mat throughout, no hollow bubbles that collapse
  • Anti-static, free from silicone and latex

Suitable for use in Class ISO 5 (100) cleanrooms.

Certifikat: Meets EN ISO standards
 

ORDER

Expandera alla / Komprimera alla

Black
Typ L×B Tjocklek Färg Förp. VWR art.nr Antal
Anti-fatigue polyurethane mats 915×610 mm 14,5 mm Svart 1 115-0937
Anti-fatigue polyurethane mats 1829×610 mm 14,5 mm Svart 1 115-0938
Anti-fatigue polyurethane mats 1219×915 mm 14,5 mm Svart 1 115-0941
Anti-fatigue polyurethane mats 1829×915 mm 14,5 mm Svart 1 115-0942
Anti-fatigue polyurethane mats 2743× 610 mm 14,5 mm Svart 1 115-0939
Anti-fatigue polyurethane mats 1829×1219 mm 14,5 mm Svart 1 115-0944
Anti-fatigue polyurethane mats 610×915 mm 14,5 mm Svart 1 115-0943
Anti-fatigue polyurethane mats 915×915 mm 14,5 mm Svart 1 ERGOIN0303-B
Anti-fatigue polyurethane mats 1219×610 mm 14,5 mm Svart 1 ERGOIN0204-B
Anti-fatigue polyurethane mats 2743×1219 mm 14,5 mm Svart 1 ERGOIN0409-B
Anti-fatigue polyurethane mats 1219×1219 mm 14,5 mm Svart 1 ERGOIN0404-B
Anti-fatigue polyurethane mats 3658×915 mm 14,5 mm Svart 1 ERGOIN0312-B
Anti-fatigue polyurethane mats 3658×610 mm 14,5 mm Svart 1 ERGOIN0212-B
Anti-fatigue polyurethane mats 2743×915 mm 14,5 mm Svart 1 ERGOIN0309-B
Anti-fatigue polyurethane mats 3658×1219 mm 14,5 mm Svart 1 115-0945
Anti-fatigue polyurethane mats 610×1219 mm 14,5 mm Svart 1 115-0946
Anti-fatigue polyurethane mats 610×610 mm 14,5 mm Svart 1 115-0940

White
Typ L×B Tjocklek Färg Förp. VWR art.nr Antal
Anti-fatigue polyurethane mats 1219×915 mm 14,5 mm Vit 1 115-0931
Anti-fatigue polyurethane mats 2743× 610 mm 14,5 mm Vit 1 115-0929
Anti-fatigue polyurethane mats 610×610 mm 14,5 mm Vit 1 115-0930
Anti-fatigue polyurethane mats 1219×1219 mm 14,5 mm Vit 1 ERGOIN0404-W
Anti-fatigue polyurethane mats 915×915 mm 14,5 mm Vit 1 ERGOIN0303-W
Anti-fatigue polyurethane mats 1219×610 mm 14,5 mm Vit 1 ERGOIN0204-W
Anti-fatigue polyurethane mats 3658×610 mm 14,5 mm Vit 1 ERGOIN0212-W
Anti-fatigue polyurethane mats 2743×1219 mm 14,5 mm Vit 1 ERGOIN0409-W
Anti-fatigue polyurethane mats 2743×915 mm 14,5 mm Vit 1 ERGOIN0309-W
Anti-fatigue polyurethane mats 3658×915 mm 14,5 mm Vit 1 ERGOIN0312-W
Anti-fatigue polyurethane mats 610×915 mm 14,5 mm Vit 1 115-0933
Anti-fatigue polyurethane mats 610×1219 mm 14,5 mm Vit 1 115-0936
Anti-fatigue polyurethane mats 1829×610 mm 14,5 mm Vit 1 115-0928
Anti-fatigue polyurethane mats 3658×1219 mm 14,5 mm Vit 1 115-0935
Anti-fatigue polyurethane mats 1829×915 mm 14,5 mm Vit 1 115-0932
Anti-fatigue polyurethane mats 1829×1219 mm 14,5 mm Vit 1 115-0934
Anti-fatigue polyurethane mats 915×610 mm 14,5 mm Vit 1 115-0927
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page

Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal
 

Försäljningsbestämmelser

All försäljning och leverans sker enligt de allmänna leveransbestämmelserna IML 2009 (antagna 2008 av Swedish Labtech) med tillägg av vid var tid tillämpliga försäljningsbestämmelser för VWR, som ska gälla med företräde framför IML 2009 i händelse av motsättning.

LEVERANSVILLKOR

Som leveransvillkor gäller, om ej annat överenskommits, CIP (Carriage and Insurance Paid to) Köparen enligt INCOTERMS 2010, innebärande bland annat att transportförsäkring och frakt ombesörjes av VWR, dock att kostnaderna för sådan försäkring och frakt debiteras köparen separat. Även kyl- och frysemballage, där sådant erfordras, debiteras köparen.

Köparen ska ta emot leveranser som sker mellan kl. 08:00 och 16:30 vardagar, inklusive vardag före allmän helgdag.

PRISER OCH SPECIALAVGIFTER

VWR förbehåller sig rätten att utan särskilt meddelande ändra de priser som anges i prislistor och kataloger. Alla priser anges EXW och gäller exkl. mervärdesskatt. Specialpriser, kampanjerbjudanden och rabatter kan, om ej annat uttryckligen anges, inte kombineras med varandra eller med andra särskilda priser i prislistor, kataloger eller avtal.

På sådana order som omfattar produkter med ett samlat ordervärde som är lägre än 2000 kr exkl mervärdesskatt tillkommer en småorderavgift, vilken för närvarande är 225 kr vid orderläggning via vår webshop och 275 kr vid manuell orderläggning via vår kundtjänst. För hantering av varor, som omfattas av särskilda regleringar eller direktiv för miljö eller säkerhet, debiteras en samlad miljö- och säkerhetsavgift på för närvarande 1,7 % av varans pris. Vid krediteringar av fakturor orsakade av kunden, genom felaktiga uppgifter eller på annat sätt, debiteras en avgift på 250 kr/faktura. Angivna avgifter kan ändras av VWR utan särskilt meddelande.

BETALNINGSVILLKOR

VWR förbehåller sig kreditprövning, vilket även kan innefatta att kreditupplysning tas, före varje försäljning mot faktura. Betalning av faktura skall vara VWR tillhanda senast på förfallodagen, vilket är 20 dagar efter fakturadatum. VWR söker aktivt minska mängden papper och det är i linje med VWR:s policy att sända fakturor elektroniskt. Vid önskad pappersfaktura debiteras en avgift på 35 kr/faktura. Vid försenad betalning debiteras ränta med 2% per månad. 

ANKOMSTKONTROLL MM

Det åligger köparen att omgående undersöka levererad produkt. Yttre skador på och/eller saknat kolli ska vid ankomst dokumenteras på transportörens fraktsedel. 

Skador eller fel som upptäcks, eller borde ha upptäckts, vid ankomstkontroll ska omgående, och senast inom  sex (6) dagar från ankomstdatum, anmälas till VWRs kundtjänst genom VWR:s felanmälningsformulär. Utan sådan anmälan är rätten till anspråk för skador eller fel som nu sagts förlorad.

 Alla returer ska i förväg godkännas av VWR. Vid retur skall produkten återsändas i mottaget skick och i originalförpackning. Märkning eller noteringar får inte göras av köparen på produkten eller på originalförpackning.

ÅTERKÖP

Vid sidan av de fall då rätt för köparen föreligger enligt avtalet är VWR ej skyldigt godta att produkt returneras för återköp. Normalt tilllämpar VWR dock följande returpolicy för återköp. Retur måste begäras senast inom 7 dagar från ankomstdatum. Retur av produkter med ett fakturerat varuvärde understigande 1000 kr (exkl. mervärdesskatt), produkter som kräver kylförvaring eller varor med begränsad hållbarhet accepteras ej. Produkter som ej ingår i VWRs lagerförda sortiment (s.k. beställningsvaror), specialbeställda produkter samt produkter som för viss kund har tillverkats på beställning återköps ej heller. 

Vid godkänt återköp krediteras 80 % av fakturerat varuvärde. Produkten skall återsändas fritt levererat VWR, i oskadat skick och i originalförpackning. Märkning eller noteringar får inte göras av köparen på produkten eller på originalförpackning. Returer som ej accepteras av VWR eller som sänts utan referensnummer återsänds på kundens bekostnad. Vid återköp av teknisk utrustning som vågar, mätinstrument och dylikt debiteras provningsavgift enligt vid var tid gällande taxa, innan varan återgår till VWR:s lager.

TILLÄMPLIG LAG

Avtalet mellan VWR och köparen skall vara underkastat svensk rätt, dock utan att FN-konventionen om internationella köp av varor (CISG) skall tillämpas på avtalet eller därur härrörande förhållanden.

ANSVAR FÖR FEL I VISSA FALL

För fel i leverans av felaktiga kemikalier, förbrukningsvaror, vätskor eller ämnen gäller att den enda påföljd köparen har rätt till är omleverans i stället för den felaktiga produkten.

ANVÄNDNING AV PRODUKTER

De produkter VWR levererar är avsedda för användning i enlighet med tillgänglig dokumentation och tillverkarens specifikationer under användarens eget ansvar. För vissa specifika produkter (”Active Pharmaceutical Ingredients”) måste kunden kontakta VWR:s lokala säljorganisation. 

Om kunden har för avsikt att använda dessa produkter från VWR för läkemedelstillverkning, kosmetika, matproduktion eller någon annan användning måste kunden utföra sina egna interna undersökningar och kontroller för att säkerställa att de är i överensstämmelse med lokala lagar och regler (t.ex. European pharmacopeia etc.). Under inga omständigheter ska VWR vara ansvarigt om en kund använder en produkt som inte passar med den avsedda användningen. Det är kundens ansvar att följa alla tillämpliga hälso-, säkerhets- och andra regler och att vidta lämpliga åtgärder när det gäller lagring, hantering, försäljning och användning av produkterna.

POLICY22/2017-03-22/ MARI

Print These Terms